Question ? +91-85470 44220
Home Article Malayalam Photography Jobs Govenment Photography Jobs Photography Job in Police

ARTICLES

All

Camera and Lenses

Photography Inspire

Photography Jobs

Photography News

Photography Tips

Enquiry

I Agree to the Terms & Privacy policy

creativehut-ajax-loader
ABOUT THE INSTITUTE
creativehut-institute-of-photography.jpg

Traditional Gurukulam concept of Learning, Exploring and Discovering.

creative-hut-green-first KNOW MORE creative-hut-green-second
FREE NEWSLETTER

ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ - പോലിസില്‍ ജോലി ഓഴിവ്

9th Apr 2015

fb gplus twitter government-photography-job.jpg

ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ - പോലിസില്‍ ജോലി  ഓഴിവ്

ശബളം : 16980 -31360 രൂപ

ഓഴിവുകളുടെ എണ്ണം : ലത്തിന്‍ കത്തോലിക്കാ / ആംഗ്ള ഇന്ത്യന്‍ 1

നിയമന രിതി : നേരിടുള്ള നിയമനോം (എല്‍.സി./എ. . സമുദായത്തില്‍ നിന്നും മാത്രം

പ്രായം : (20-39) 02.01.1975- നും 01.01.1994 - നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരായിക്കണം

യോഗ്യതകള്‍ :

കുറിപ്പ്:

കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  : 10/01/2015 | Mathurbumi തൊഴില്‍ വാര്‍ത്ത

creativehut-arrow-dark-green

Top English Articles

creativehut-arrow-dark-green

Top Malayalam Articles

Know

Article

Connect

Gallery

Resources

Contact

CREATIVE HUT

Question ? +91-85890 85220

Copyright © 2014 Creative hut Institute of Photogrpahy, All Rights Reserved

Know

More

Read

Article

Connect

People

View

Gallery

Find

Resources

creative hut
Question ? +91-85470 44220

Copyright © 2014 Creative hut Institute of Photography, All Rights Reserved