ഫോക്കസ് | Focus

-

വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ഛായാചിത്രത്തിലെ ഒരു മോഡലിന്റെ കണ്ണായാലും പക്ഷി-പറക്കലിന്റെ കൊക്കായാലും ശരിയായ ഫോക്കസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കഥപറച്ചിൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ നേടുന്നതിന് ക്യാമറകളില്‍ ശ്രെദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്ന സംവിധാനവും അവയുടെ ക്രമീകരണവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്ന്.

സുര്യപ്രകാശത്തെ മാഗ്‌നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കടലാസിലോ ഇലകളിലോ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കടലാസ് കത്തുന്നത്. സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യ്ത് കടലാസ് കത്തിക്കുന്നത്. പ്രകാശത്തിന്റെ സംയോജനവും, പ്രകാശത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവും കടലാസ് കത്താൻ കാരണമാകുന്നു. മാഗ്‌നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസിന്റയും കടലാസിന്റയും ദൂരം ശരിയായി ക്രമീകരിച്ച് പ്രകാശത്തെ സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആണ് കടലാസ് കത്തുന്നത്. 

ക്യാമറയുടെയും ലെൻസിന്റെയും ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, മാഗ്‌നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസും സൂര്യകിരണങ്ങളും  ക്രമീകരിച്ചതുപോലെ, ശാരീരികമായി അടുത്തോ അതിലധികമോ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ശാരീരികമായി നീങ്ങാതേ തന്നെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇന്ന് ക്യാമറ ലെന്‍സുകള്‍ക്ക് കഴിയും.

ഫോക്കസ്

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ക്യാമറ ലെൻസും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ക്രമീകരിച്ച്, പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ഒരിടത്ത് കേന്ദ്രികരിച്ച് ഒരു ഫോക്കൽ തലത്തിൽ വിഷയത്തിന്റെ വ്യക്തവും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ക്യാമറ ലെന്‍സ്‌ ഉപോയോഗിച്ച് വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക മാത്രം ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തതയുടെ ദൂരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീല്‍ഡ് ആണ്. സെൻസറിലേക്കോ ഫിലിമിലേക്കോ പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ലെൻസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മനസിലാക്കിയിരിക്കുമല്ലോ.

സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗതിയിൽ, ഫോക്കസിംഗ് ഘടകങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് ക്യാമറ ബോഡിയിലും ലെൻസുകളിലും മോട്ടോറൈസ്ഡ് ചെയത് യാന്ത്രികമായി ഫോക്കസ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്യാമറകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ക്യാമറ ബോഡിയിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് മോട്ടോറുകളില്ല, പക്ഷേ ലെൻസുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ മോട്ടോറുകൾ ഉപോയോഗിച്ച് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ക്യാമറകളില്‍ പൊതുവേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോക്കസ് മോഡുകളുണ്ട്.

 • ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡ്
 • മാനുവല്‍ മോഡ്

ഒരു ലെൻസ് സ്വമേധയാ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വ്യൂഫൈൻഡറിലൂടെയോ എൽസിഡി സ്ക്രീനിലൂടെയോ നോക്കി വിഷയം മൂർച്ചയുള്ളതാണെന്ന് (ഷാര്‍പ്) കണ്ണുകൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രം പകര്‍ത്തുന്നു. മാനുവൽ ഫോക്കസ് ലെൻസിൽ സാധാരണയായി ആന്തരിക ഗ്ലാസ് ലെൻസുകളോ ഒരു കൂട്ടം ലെൻസുകളോ മുന്നോട്ട് / പിന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ലെൻസും സെൻസർ / ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ദൂരം മാറ്റുന്നതിലൂടെ വിഷയം ഫോക്കസ് ഉള്ളതാകുന്നു. ഓട്ടോഫോക്കസ് ലെൻസുകൾക്ക് ഒരു സെർവോ മോട്ടോറും ഗിയറുകളും ഉണ്ട്, അത് ഫോക്കസ് റിംഗ് കൈകൊണ്ട് തിരിക്കുന്നതിന് പകരം യന്തികമായി ചലിപ്പിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതി ഓട്ടോഫോക്കസിനെ വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയും ഉള്ളതാക്കി. 

ക്യാമറയില്‍ രണ്ട് തരം എ.എഫ് (ഓട്ടോഫോക്കസ്) സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് 

 • സജീവ (ആക്റ്റീവ്) ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം 
 • നിഷ്ക്രിയ (പസ്സിവ്) ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം

സജീവ (ആക്റ്റീവ്) ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം 

ഓട്ടോഫോക്കസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ സജീവ എ.എഫ് സംവിധാനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഉപോയോഗിച്ചിരുന്നത്. ക്യാമറയില്‍ നിന്ന്‍ വിഷയത്തിലേക്ക് അൾട്രാസോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് സിഗ്നൽ കൈമാറുകായും വിഷയം ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് സെൻസറിലേക്ക്  പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്യാമറയില്‍ നിന്ന്‍ വിഷയത്തിലേക്ക് ദൂരം എന്താണെന്ന് ക്യാമറ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വിവരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കാൻ ലെൻസിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സജീവ (ആക്റ്റീവ്) ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 

സജീവ (ആക്റ്റീവ്) ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം രണ്ടു തരത്തിൽ ഉണ്ട്.

 • റഡാർ 
 • സോനാർ
 Focus technology

റഡാർ സജീവ ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം

ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ്-എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിലൂടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇൻഫ്രാറെഡ് വിഷയത്തിലെത്തിയ ശേഷം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ ഫോട്ടോസെൻസിറ്റീവ് മൂലകത്തിന് ലഭിക്കുന്നു, ഒപ്പം വിഷയവും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ്-എമിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയിലുടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റത്തെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സജീവ ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം എന്ന്‍ വിളിക്കുന്നു.

1979 ൽ കാനൻ AF35mm ക്യാമറയിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇൻഫ്രാറെഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇരുട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഗ്ലാസിലൂടെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് അണ്ടര്‍ വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക്, വിന്‍ഡോസിലുടെ ചിത്രം പകര്‍ത്താൻ എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ യോജിച്ചതാണ്.

സോനാർ സജീവ ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം

1978 ൽ പോളറോയ്ഡ് ആദ്യത്തെ എസ് എക്സ്- 70 എ എഫ് പ്രൈമറി ഇമേജിംഗ് ക്യാമറ നിർമ്മിച്ചു. ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രിഗറിലൂടെ പകുതിയിൽ അമർത്തുമ്പോൾ, സോനാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന്‍ ക്രമത്തിൽ അയക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലുകളെ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന്‍ മടങ്ങുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് എത്തുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് വിഷയവും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. ക്യാമറയുടെ റിസീവറിലേക്ക് ദൂര സിഗ്നൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ക്യാമറയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പൾസ് മൂല്യം അനുസരിച്ച് ലെൻസ് ശരിയായ ഫോക്കസ് അകലത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സോനാർ സിസ്റ്റത്തിന് രാത്രിയിൽ പോലും കൃത്യമായി അളക്കാനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും കഴിയും, പക്ഷേ ഇത് ഗ്ലാസിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ചിലപ്പോൾ സമീപത്തുള്ള മുൻഭാഗം ഫോക്കസിന്റെ കൃത്യതയെ ബാധിക്കും. ഉയർന്ന തെളിച്ചവും ദീർഘദൂരവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം, പുറത്തുവിടുന്ന പ്രകാശം മറ്റ് ദിശകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. എഎഫ് അസിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനുള്ള ഒരു നിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാനൻ സ്പീഡ്‌ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സജീവ എഎഫ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, വിൻഡോകൾ അടച്ചിട്ട ഒരു ടൂർ ബസിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചിത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, വിഷയത്തിന് പകരം ശബ്‌ദ തരംഗങ്ങൾ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ലെൻസ് തെറ്റായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

നിഷ്ക്രിയ (പസ്സിവ്) ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം

1977 ൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഹണിവെൽ (ഹണിവെൽ) കമ്പനി നിർമ്മിച്ച മിനിയേച്ചർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ-ഫോക്കസിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ആദ്യമായി കൊണിക്ക സി 35 എഎഫ് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അടിസ്ഥാന തത്വം ഇരട്ട നിഴൽ യാദൃശ്ചിക റേഞ്ച്ഫൈൻഡറിന് സമാനമാണ്. 

നിഷ്ക്രിയ എഎഫ് സിസ്റ്റം ക്യാമറയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്താൻ ചുവന്ന ബീമിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം, ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രത്യേക ചെറിയ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെന്‍സിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റ് ദൃശ്യതീവ്രത കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതിനെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യതീവ്രത കണ്ടെത്തുന്നതിന് ക്യാമറ സെൻസർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്യാമറ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യതീവ്രത കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഒരു ചിത്രത്തിന്റ് ദൃശ്യതീവ്രതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുന്നത് (ഷാര്‍പ്പ്) വരെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നിഷ്ക്രിയ എ.എഫ് സിസ്റ്റത്തിന് ഫ്രെയിമിൽ ശരിയായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മതിയായ ദൃശ്യതീവ്രത ആവശ്യമാണ്. ഒറ്റ വർണ്ണ പ്രതലങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനായി അതായത് വെളുത്ത മതിലുകൾ, ചാരനിറത്തില്‍ ഉള്ള മങ്ങിയ പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ ലെന്‍സ്‌ വിഷമിക്കുന്നതായി കാണാം. ക്യാമറയ്ക്ക് ഫോക്കസ് നേടാൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന അരികുകളുള്ള (ദൃശ്യതീവ്രത) വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.

ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആറിന് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എ‌എഫ് അസിസ്റ്റ് വിളക്ക് (ലാമ്പ്) ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആക്റ്റീവ് എ‌എഫ് ബീം അല്ല. ഒരു ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റ് പോലെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ പറഞ്ഞു വിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇരുണ്ട രംഗത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്‍ നിഷ്ക്രിയ എഎഫ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സഹായമാകുന്നു.

ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ

1985 ജനുവരിയില്‍ ,ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ലെന്‍സിന് പിന്നില്‍ സംയോജിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ഓട്ടോഫോക്കസ് ഡിറ്റക്ഷന്‍ മൊഡ്യൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മിനോള്‍ട്ട മാക്സം 7000 അവതരിപ്പിച്ചു .ഇതിന്റെ ലേ ഔട്ട്‌ കാരണം ,ഇത്തരത്തിലുള്ള അളവുകളെ ത്രൂ ദി ലെന്‍സ്‌ (ടിടിഎല്‍) എന്ന് വിളിക്കുന്നു .കൂടാതെ ,ഒരു പ്രത്യേക സെന്‍സര്‍ യുണിറ്റ് ദ്വിതീയ ഇമേജ് രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ടിടിഎല്‍ ഘട്ടം കണ്ടെത്തല്‍ ,അതിനാലാണ് ഇതിനെ ത്രൂ ദി ലെന്‍സ്‌ സെക്കന്ഡറി ഇമേജ് രെജിസ്ട്രേഷന്‍ ഘട്ടം കണ്ടെത്തല്‍ ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത്.

പ്രാഥമിക ചിത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഓട്ടോഫോക്കസ് സെന്‍സര്‍ യുണിറ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കേതികയാണ് ഘട്ടം കണ്ടെത്തല്‍ .ഒരേ വസ്തുവിന്റെ രണ്ട് വ്യക്തികത ഇമേജുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പൊതുവായ തത്വം.

ഒരു ഡിഎസ്‌എൽ‌ആർ ലെൻസിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഒരു ആന്തരിക മിറർ ചിത്രങ്ങളെ മുകളിലേക്കും പെന്റാപ്രിസത്തിലൂടെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വ്യൂഫൈൻഡറുകളിലൂടെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം പ്രധാന കണ്ണാടിയിൽ (മിറര്‍) നിന്ന്‍ ഒരു ചെറിയ ഉപ കണ്ണാടിയിലേക്ക് (മിറര്‍)  കടന്നുപോകുന്നു. പ്രധാന കണ്ണാടിയുടെ സുതാര്യമായ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തെ വ്യത്യസ്ത ബീമുകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ആ പ്രദേശം ഒരു ബീം സ്പ്ലിറ്റർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  അത് പ്രധാന കണ്ണാടിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ ഉള്ള ദ്വിതീയ കണ്ണാടി തട്ടുന്നതിലൂടെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട പ്രകാശം എ‌എഫ് സെൻസറിലേക്ക് കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആര്‍ ക്യാമറയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള എ‌എഫ് സെൻസറിൽ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ വീഴുന്ന സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ദൂരം കണക്കാക്കാനാകും. എ‌എഫ് സെൻസർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു റേഞ്ച്ഫൈൻഡർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സമാനമാണ്.

 view finder working
 AF sensor

ദ്വിതീയ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ മൈക്രോലെൻസുകളുള്ള രണ്ട് ചെറിയ സെൻസറുകളിലേയ്ക്ക് പ്രകാശം എത്തി ചേരുന്നു. ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചെറിയ സെൻസറുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ സെൻസറുകൾ പരസ്പരം വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പ്രകാശം ഈ രണ്ട് സെൻസറുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഒരു വസ്തു ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ, ലെൻസിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ഓരോ സെൻസറിന്റെയും മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെ കൂടിച്ചേരുന്നു. രണ്ട് സെൻസറുകളിലും സമാനമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് വസ്തു തികച്ചും ഫോക്കസിലാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വസ്തു ഫോക്കസിന് പുറത്താണെങ്കിൽ, പ്രകാശം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാതെ അത് സെൻസറിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നു.

 Contrast based focus

കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ

കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യാമറയുടെ സെൻസർ പകര്‍ത്തിയ കോൺട്രാസ്റ്റ് പോയിന്റുകളെ പിക്‌സൽ ടൂ പിക്‌സൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിലെ തീവ്രതയുടെ ഉയർന്ന പോയിന്റുകൾ കണക്കാക്കാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയും. ക്യാമറയും ലെൻസുകളും, വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയും, ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. 

ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആറുകളില്‍ തത്സമയ കാഴ്‌ച (ലൈവ് വ്യൂ) പ്രാപ്‌തമാക്കുകയും, കണ്ണാടി (മിറർ‌) മുകളിലുമാണെങ്കിൽ‌  ഇമേജ് സെൻ‌സറിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രകാശം റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുകയും, എ‌എഫ് സെൻ‌സറിലേക്ക് ഒരു തനിപ്പകർ‌പ്പ് ഇമേജ് മടങ്ങി വരാന്‍ ഒരു വഴിയുമില്ലങ്കിൽ മാത്രം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ  ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറലില് പൊതുവ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ  സിസ്റ്റമാണ് ഉപോയോഗിക്കുന്നത്.

ഫാസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് എ‌എഫ്

പരമ്പരാഗത കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എഎഫും ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ എഎഫും സംയോജിപ്പിച്ചുളള സിസ്റ്റമാണ് ഫാസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് എ‌എഫ്. ഈ രണ്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സവിശേഷതകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൃത്യതയും, മികച്ചതും, വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിനും അനുയോജ്യവുമാണ്.

ഡ്യുവൽ പിക്സൽ ഓട്ടോഫോക്കസ്

ഡ്യുവൽ പിക്‌സൽ സിഎംഒഎസ് എഎഫ് സെൻസർ അധിഷ്ഠിത ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. സിനിമകളിൽ സുഗമവും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ളതുമായ ഫോക്കസ് ട്രാക്കിംഗ്, ലൈവ് വ്യൂ മോഡിൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിലുള്ള ഓട്ടോഫോക്കസ് ലഭിക്കുവാനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപോയോഗിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ പ്രക്രിയയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഓരോ പിക്സലും ഓരോ ഫോട്ടോഡിയോഡുകൾ ഉണ്ടാന്നയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡ്യുവൽ പിക്‌സൽ സിഎംഒഎസ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ഓരോ ക്യാമറ സെൻസർ പിക്സലും ഒരു ചെറിയ മൈക്രോലെൻസിന് കീഴിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഫോട്ടോഡിയോഡുകൾ (ലൈറ്റ് സെൻസറുകൾ) ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ പ്രകാശത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു. 

simos-unit-structure

ഓട്ടോഫോക്കസ് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത്, ഓരോ പിക്സലിന്റെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ (രണ്ട് ഫോട്ടോഡിയോഡുകൾ) പ്രത്യേക സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അയക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ ഫോക്കസ് വിവരങ്ങൾക്കായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫ്രെയിം റെക്കോർഡുചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പിക്‌സലിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സിഗ്നലുകൾ ഒരൊറ്റ സിഗ്നലായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം പൊലെ ദൃശ്യം പരിശോധിക്കുകയും ഒരു വിഷയം ഫോക്കസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് ദിശയിലാണ് (സമീപമോ വിദൂരമോ), എത്രയെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം പകര്‍ത്താനും ഓട്ടോഫോക്കസിനും രണ്ട് സെന്‍സറിന് പകരം  ഡ്യുവൽ പിക്‌സൽ സിഎംഒഎസ് സെൻസറില്‍ ഓരോ പിക്സലിനും ഉള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഓട്ടോഫോക്കസ് വിവരങ്ങൾ നൽകാനും തുടർന്ന് തൽക്ഷണം യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ഡാറ്റ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും.

Dual pixel

നൂറുകണക്കിന് സാധ്യതയുള്ള ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ എന്നതിനുപകരം, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോക്കസ് ഡിറ്റക്ഷൻ പോയിന്റുകളുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡിപി‌എ‌എഫ്.

ഡെപ്ത് ഫ്രം ഡിഫോക്കസ് (ഡിഎഫ്ഡി)

കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഫോക്കസിംഗിന്റ് വേഗതയെ സഹായിക്കുന്നതിന് പാനസോണിക് 2014 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജിഎച്ച് 4 ഉപയോഗിച്ച് ഡിഎഫ്ഡി (ഡെപ്ത് ഫ്രം ഡിഫോക്കസ്) സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചു.

വ്യത്യസ്ത ദൂരങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ മൂർച്ച (ഷാര്‍പ്പനെസ്) വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിലൂടെ വിഷയം മൂർച്ചയുള്ളതാക്കാൻ ലെൻസ് ഏത് വഴിയാണ്, എത്ര ദൂരം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാകും. 

ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ലെൻസില്‍ നേടാനാകുന്ന മൈക്രോ കോൺട്രാസ്റ്റിന്റെ അളവ് അറിയുകയും, അതിന്റെ ബോക്കെ മനസ്സിലാക്കിയും, ഫോക്കസ് ഏരിയകളുടെ ഗുണനിലവാരം മനസിലാക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ ഡി‌എഫ്‌ഡി സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇക്കാരണത്താൽ പാനസോണിക്കിന്റെ ലെൻസുകളുമായി മാത്രമേ ഡി‌എഫ്‌ഡി ഫോക്കസിംഗ് അനുയോജ്യമാകൂ.

auto faus sensor design

ഫോക്കസ് പൊയന്റ്സ്

ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ വ്യക്തത തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ആണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ. അതായത് വ്യൂ‌ഫൈൻഡറിലൂടെയോ ലൈവ് വ്യൂയിലുടെയോ  നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ശൂന്യമായ സ്ക്വയറുകളോ ഡോട്ടുകളാണ് ഫോക്കസ് പോയിൻറുകൾ‌. പഴയ ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആർ ക്യാമറകളില്‍ പോയിന്റുകൾ‌ സാധാരണ വ്യൂ‌ഫൈൻഡറിലൂടെ മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയുകയുള്ളയിരുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആർ ക്യാമറകളിൽ‌ ലൈവ് വ്യൂ മോഡ് കൂടുതൽ‌ പ്രചാരത്തിലായതിനാൽ‌, ഫോക്കസ് പോയിൻറുകൾ‌ എൽ‌സി‌ഡി സ്ക്രീനിലും വ്യൂ‌ഫൈൻഡറിലും കാണുവാന്‍ കഴിയും.

ഷട്ടർ-റിലീസ് പകുതി അമർത്തുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മേഖലകളെ യാന്ത്രികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു ബീപ്പ് ശബ്‌ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് വ്യൂഫൈൻഡറിലും, ലൈവ് വ്യൂ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയിലും പ്രകാശിക്കും. എന്നാല്‍ ചില  ക്യാമറകളില്‍ ഫോക്കസ് സ്ഥിരീകരണ ബീപ്പ് ശബ്‌ദം നിര്‍ത്തി വെക്കാനുള്ള (ഓഫാക്കുവാനുള്ള) സംവിധാനം ഉണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത തരം ഓട്ടോഫോക്കസ് സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ പലപ്പോഴും എൻ‌ട്രി ലെവൽ ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആറുകളെ പ്രൊഫഷണല്‍ ക്യാമറകളില്‍ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. എൻ‌ട്രി ലെവൽ‌ ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആറുകൾ‌ക്ക് സാധാരണയായി അടിസ്ഥാന ഫോക്കസിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി കുറച്ച് ഫോക്കസ് പോയിൻറുകളുള്ള ലളിതമായ എ‌എഫ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍  പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ ക്യാമറകള്‍ക്ക് ധാരാളം ഫോക്കസ് പോയിൻറുകളുള്ള സങ്കീർ‌ണ്ണവും ഉയർന്ന ക്രമീകരിക്കാവുന്നതുമായ എ‌എഫ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടം നേടുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ഫോക്കസ് പോയിന്റോ, ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളും ഉപയോഗിക്കുവാനോ കഴിയും. മിക്ക ആധുനിക ക്യാമറകളിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവല്‍ ആയി ഫോക്കസ് പോയിൻറുകൾ‌ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള   സംവിധാനം ഉണ്ട്.

ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എഎഫ് പോയിന്റുകളുടെ തരവും വളരെ നിർണായകമാണ്. രണ്ട് തരം എ.എഫ് പോയിന്റ് സെൻസറുകൾ ഉണ്ട്.

 • ലംബ സെൻസറുകൾ  (ഏകമാന ദൃശ്യ തീവ്രത കണ്ടെത്തൽ, കുറഞ്ഞ കൃത്യത)
 • ക്രോസ്-ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ (ദ്വിമാന ദൃശ്യ തീവ്രത കണ്ടെത്തൽ, ഉയർന്ന കൃത്യത)

ലംബ സെൻസറുകൾ ഒരു ഡൈമെൻഷനിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.  അതായത് അവ ലംബ വരയിൽ ദൃശ്യ തീവ്രത മാത്രമേ കണ്ടെത്തൂ. ക്രോസ്-ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ ദ്വിമാനമാണ്. അവയ്ക്ക് ലംബമായും, തിരശ്ചീന ലൈനുകളിൽ ദൃശ്യതീവ്രത കണ്ടെത്താനാകും, ഇത് ക്രോസ്-ടൈപ്പ് സെൻസറുകളെ ലംബ സെൻസറുകളേക്കാൾ വളരെ കൃത്യമാക്കുന്നു.

ഫോക്കസ് മോഡുകൾ

വ്യത്യസ്ത ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ശൈലികൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നു, അതേസമയം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

നിശ്ചല വിഷയങ്ങള്‍,ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 100 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/28,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/500 sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

ചലിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍,ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം :400 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/5.6, ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/1000 sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

നിശ്ചലമായ വിഷയങ്ങളോ, ഓടുന്ന വ്യക്തിയെയോ, മൃഗങ്ങളയോ, പറക്കുന്ന പക്ഷിയെയോ  എന്നുവേണ്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരേ  സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയങ്ങള്‍ പലതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരേ  സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം.  

 • നിശ്ചല വിഷയങ്ങൾ
 • ചലിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ

നിശ്ചല വിഷയങ്ങളുടെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ, അവ ചലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ സാധാരണയായി ഒരു പ്രവിശ്യത്തില്‍ തന്നെ സ്വയം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചിത്രം എടുക്കുവാന്‍ കഴിയും. വിഷയം നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം ഫോക്കസ് ചെയ്ത്  ഒന്നോ ഒന്നില്‍ കുടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്ത്  കൃത്യത  വരുത്താം. എന്നാല്‍ തുടർച്ചയായി ചലിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം പകര്‍ത്തുകയാണങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. 

ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് മോഡുകൾ കൃത്യമായി ക്യാമറ എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിക്കുന്നു. ചലിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്യാമറയിലെ മെനുവിനുള്ളിലോ, പ്രത്യേക തന്നിരിക്കുന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച്ചോ ഫോക്കസ് മോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ കഴിയും. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഷട്ടർ-റിലീസ് ബട്ടൺ പകുതി അമര്‍ത്തിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകില്‍ ഉള്ള പ്രത്യേക എഎഫ്-ഓൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഓട്ടോഫോക്കസിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഓട്ടോഫോക്കസിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതായത് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്. ഇപ്പോൾ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം, നിരവധി ക്യാമറകൾ‌ക്കും ലളിതമായ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ  കഴിയുന്ന ഹൈടെക് ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡുകൾ‌ ഉണ്ട്. എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും കുത്തക ഓട്ടോഫോക്കസ് സാങ്കേതികവിദ്യ, നാമകരണം, സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഈ മോഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇന്റർഫേസ് പലപ്പോഴും മോഡലിൽ നിന്ന് മോഡലിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. 

സ്വമേധയാ ഫോക്കസ് ചെയ്യവുന്ന മോഡുകളും ക്യാമറകളില്‍ ലഭ്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡുകളും ഇന്ന്‍ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെക്കുന്നു. ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡുകളെ പലതായി തിരിക്കാം.

 • സിംഗിൾ / വണ്‍ ഷോട്ട് ഫോക്കസ് മോഡ്
 • തുടർച്ചയായ / എഐ സെർവോ ഫോക്കസ് മോഡ്
 • എഎഫ്-എ മോഡ്

സിംഗിൾ ഫോക്കസ് മോഡ്

ഷട്ടർ ബട്ടൺ പകുതി അമർത്തുമ്പോൾ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കാരണം ഫോക്കസ് ഒരുതവണ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ.  വിഷയം നീങ്ങിയാൽ ചിത്രം അവ്യക്തതമാകുകയും വീണ്ടും ഫോക്കസ് നേടുകയും ചെയ്യണം.

നിശ്ചല വിഷയങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുവാന്‍ സിംഗിള്‍ / വണ്‍ ഷോട്ട് ഫോക്കസ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 35 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/4.5,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/160 sec.,ഐ.എസ്.ഒ:200

വൺ ഷോട്ട് , സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഫോക്കസ്, സിംഗിൾ സെർവോ, എസ്-എഎഫ്, എഎഫ്-എസ് എന്നിങ്ങനെ പല പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. ഫുഡ്‌, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രഫി പോലുള്ള നിശ്ചല വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.കാനോന്‍ ക്യാമറയില്‍ വണ്‍ ഷോട്ട്  ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡും, നിക്കോണ്‍ ക്യാമറയില്‍ എ.എഫ്-എസ് മോഡും, സോണി ക്യാമറയില്‍ സിംഗിൾ-ഷോട്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

തുടർച്ചയായ / എഐ സെർവോ ഫോക്കസ് മോഡ്

വസ്തുവിന്റെ ദൂരവും, ചലന വേഗതയും സ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫ്രെയിമിലെ വിഷയങ്ങളുടെ ചലനം മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഫംഗ്ഷനുകൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഷട്ടർ വേഗതയുടെ കാലതാമസം കണക്കാക്കി ക്യാമറ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രെയിമിലെ ഒരിടത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡുകളെ ചലിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഫംഗ്ഷനുകൾ (കൻറ്റിൻയൂസ്) വിളിക്കുന്നു. മിക്ക ക്യാമറകളും ഒരു തരം തുടർച്ചയായ ഫോക്കസ് മോഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.നിരന്തരമായ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായി ചലിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുവാന്‍ എഐ സെര്‍വോ ഫോക്കസ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 400mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/5.6,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/1000sec.,ഐ.എസ്.ഒ:800

സ്‌പോർട്‌സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ചലിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നടക്കുന്ന ആളുകൾ, ഓടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ, പറക്കുന്ന പക്ഷികള്‍, എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ ചലിക്കുന്ന ഏതൊരു വിഷയത്തെയും ഈ ക്രമീകരണം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു.ഉദാഹരണത്തിന്, നിക്കോൺ ഈ സവിശേഷതയെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനെ ചുരുക്കി എഎഫ്-സി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. 

ഹൈബ്രിഡ് / ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡ്

എഎഫ്-എ, എഐ ഫോക്കസ്, എഐ സെർവോ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എന്നിങ്ങനെ ക്യാമറകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് മോഡുകള്‍ വിത്യസ്ഥപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഎഫ്-എ മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ വിഷയങ്ങലുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഎഫ്-സി അല്ലെങ്കിൽ എ.എഫ്-എസ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന് ക്യാമറ തീരുമാനിക്കുന്നു. 

എഐ സെർവോ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെർവോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോക്കസിംഗിന്റ് ചുരുക്കം ആണ്.  ചലിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പകര്‍ത്താന്‍ ഉപോയോഗിക്കുന്ന കാനന്റെ സമർപ്പിത ഫോക്കസിംഗ് മോഡാണ് എഐ സെർവോ. നിക്കോൺ ക്യാമറകളില്‍ എഎഫ്-എ മോഡും, സോണി ക്യാമറകളില്‍ യാന്ത്രിക എഎഫ് മോഡും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് മാറ്റാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കവുന്നതാണ് . ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 241mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/14,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/1000sec.,ഐ.എസ്.ഒ:800

ഓട്ടോഫോക്കസ് ഏരിയ മോഡുകൾ

ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഓട്ടോഫോക്കസ് ഏരിയ മോഡുകൾ ക്യാമറ എവിടെ ഫോക്കസ്  ചെയ്യണമെന്നും എത്ര പ്രദേശം ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നും തിരുമാനിക്കുന്നു. ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡുകളും ഓട്ടോഫോക്കസ് ഏരിയ മോഡുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. 

ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോഡില്‍, മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയം ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയായ ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡ് അല്ല ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന്‍ മനസിലാക്കുക. ചില ഓട്ടോഫോക്കസ് ഏരിയ മോഡുകൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡ് ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്,  ട്രാക്കിംഗ് ഓട്ടോഫോക്കസ് ഓപ്ഷനുകൾ, തുടർച്ചയായ ഓട്ടോഫോക്കസിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലഭ്യക്കൂ. ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഏരിയ മോഡുകളെ (എ‌എഫ്-ഏരിയ മോഡ്) പലതായി തിരിക്കാം.

 • സിംഗിൾ-പോയിൻറ് / മാനുവൽ എ.എഫ് പോയിൻറ് / ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്പോട്ട്
 • ഡൈനാമിക് എ.എഫ്-ഏരിയ മോഡ് / എ.എഫ് പോയിന്റ് വിപുലീകരണം
 • സോൺ ഏരിയ AF മോഡ്
 • യാന്ത്രിക-ഏരിയ AF മോഡ്
 • ഗ്രൂപ്പ്-ഏരിയ AF മോഡ്
 • വൈഡ് ഏരിയ AF (S) / AF (L)
 • ഓട്ടോ-ഏരിയ AF / ഓട്ടോ AF പോയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

സിംഗിൾ-പോയിൻറ് / മാനുവൽ എ.എഫ് പോയിൻറ്

സിംഗിൾ പോയിൻറ് എ.എഫ്, പിൻ പോയിന്റ് എ.എഫ്  സ്റ്റേഷണറി വിഷയങ്ങൾക്കായി ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാനുവലായി ഫോക്കസ് പോയിന്റ് മാറ്റി മുകളിലേക്ക് / താഴേക്ക് / ഇടത് / വലത്തേക്ക് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലംബമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ്-ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്  ക്യാമറ ആ പ്രത്യേക ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ മാത്രം ദൃശ്യതീവ്രത കണ്ടെത്തുന്നു. 

 Single Point AF

സിംഗിൾ പോയിൻറ് എ.എഫ് നിശ്ചല വിഷയങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുവാന്‍ നല്ലതാണ് . ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 110D മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 55 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/5.6 ,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/30sec.,ഐ.എസ്.ഒ:1600

ഡൈനാമിക് എ.എഫ്-ഏരിയ മോഡ് / എ.എഫ് പോയിന്റ് വിപുലീകരണം

ക്യാമറ തുടക്കത്തിൽ ആ പ്രത്യേക ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഫോക്കസ് നേടികഴിഞ്ഞാൽ, വിഷയം നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, വിഷയത്തിന്‍റ് ചലനം ട്രാക്കുചെയ്യാനും വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ക്യാമറ ചുറ്റുമുള്ള ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും.

പക്ഷികളെപ്പോലുള്ള അതിവേഗ ചലിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഡൈനാമിക് എ.എഫ്-ഏരിയ മോഡ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് എ.എഫ്-ഏരിയ മോഡ് നിക്കോൺ ക്യാമറ മോഡിലും, എ‌എഫ് പോയിൻറ് വിപുലീകരണം കാനൻ ക്യാമറ മോഡിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഡൈനാമിക് ഏരിയ എ.എഫ് (21 പോയിന്റെ)

ഡൈനാമിക് ഏരിയ എ.എഫ് മോഡില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ എ.എഫ് പോയിന്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം , വ്യൂഫൈന്‍ഡറില്‍ വിഷയം പിന്തുടരാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ ഒന്‍പത് പോയിന്റുകള്‍ മികച്ച കൃത്യത നല്‍കുന്നു , എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ തെറ്റായി നീങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ,21 പോയിന്‍റ് ഓപ്ഷന്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമാകാം.വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായവ പരീഷിക്കുക .

Dynamic Range

പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിത്രം എടുക്കാന്‍ ഡൈനാമിക് ഏരിയ എ.എഫ് പോയിന്റ് നല്ലതാണ് .ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 100 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/5.6 ,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/250sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

ഡൈനാമിക് ഏരിയ എ.എഫ് (51 പോയിന്റെ)

ക്യാമറയുടെ എല്ലാ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളും ഡൈനാമിക് എ.എഫ്-ഏരിയ മോഡില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും .ചില മോഡലുകള്‍ 3D ട്രാക്കിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു , അത് വിഷയത്തിന്‍റെ ചലനം പ്രവചിക്കാന്‍ ഒന്നിലധികം എ.എഫ് പോയിന്റുകളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണം .ചലിക്കുന്ന വിഷയം ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ക്യാമറ ഫ്രെയിമിംഗ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷോട്ടുകള്‍ക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ് .

ഗ്രൂപ്പ്‌ എ.എഫ് ഏരിയ മോഡ്

Group AF

ഒരൊറ്റ പോയിന്റിനു പകരം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് എണ്ണം ഓട്ടോഫോക്കസ് പോയിന്റുകളെ ഒരു നിര്‍ദ്ടിഷ്ട്ട ഓട്ടോഫോക്കസ് ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ എഎഫ് ഏരിയ മോഡ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.ഒരൊറ്റ എ.എഫ് പോയിന്‍റ് മതിയാകാതെ വരുമ്പോള്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ എ.എഫ് ഏരിയ മോഡ് ഓട്ടോഫോക്കസ് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു,പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം / മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് വന്യജീവി, ,സ്പോര്‍ട്സ് ഫോട്ടോഗ്രഫി .ചായാചിത്രത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അനുയോജ്യമായ ഫോക്കസ് ഏരിയ മോഡ് കൂടിയാണിത്.കാനനും സോണിയും സമാനമായ ഗ്രൂപ്പ്‌ ഏരിയ മോഡുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ,അവിടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍ 9 ഏരിയകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ഒരു നിര്‍ദ്ടിഷ്ട ഏരിയക്കുള്ളില്‍ വിഷയങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓട്ടോ-ഏരിയ എ‌എഫ്

Auto Area

ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറ യാന്ത്രികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.വ്യക്തിയുടെ സ്കിൻ ടോണുകൾ തിരിച്ചറിയുകയോ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യത്തില്‍ ക്യാമറ കണ്ടെത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും മുഖങ്ങളോ ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, സ്വയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരികയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ക്യാമറ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ‌ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നമ്മള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രിതിയില്‍ ചിത്രം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓട്ടോ-ഏരിയ എഎഫ് മോഡില്‍ വ്യക്തിയുടെ സ്കിന്‍ ടോണുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 6ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 93 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/2.8 ,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/125sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

ബാക്ക് ബട്ടൺ ഫോക്കസ്

ഒരു ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ റിലീസ് പകുതി അമർത്തിയാൽ ഷോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും, അതേസമയം റിലീസ് പുര്‍ണ്ണമായി അമർത്തുമ്പോള്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കും. ബാക്ക് ബട്ടൺ ഫോക്കസ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളെ വേർതിരിക്കുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഓട്ടോഫോക്കസ് പ്രവർത്തനം ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ നിന്ന് മാറ്റി ക്യാമറയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള മറ്റൊരു ബട്ടണിലേക്ക് വീണ്ടും നിയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാക്ക്-ബട്ടൺ ഫോക്കസ്.

ബാക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഒരിക്കൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും, ഫോക്കസ് ലോക്ക് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫോക്കസ് സ്റ്റാക്കിംഗ്

പരീക്ഷണം

ഒന്നോ അതില്‍ കൂടുതലോ വ്യത്യസ്ത ഷോട്ടുകള്‍ വ്യത്യസ്ത ഫോക്കല്‍ പോയിന്റുകളില്‍ എടുത്ത നിരവധി ഫോട്ടോകളെ ലയിപ്പിച്ചു ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫോക്കസ് സ്റ്റാക്കിംഗ് .

ഒരു വിഷയത്തിന്‍റെ എക്സ്പോഷര്‍ അതായത് ഷട്ടര്‍ സ്പീഡും , അപ്പര്‍ച്ചറും ഐഎസ്ഒയും മറ്റ് പരാമീറ്ററുകളും തീരുമാനിക്കുക.ഒരു വിഷയത്തിന്‍റെ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത ഫോക്കല്‍ പോയിന്റുകളില്‍ എടുക്കുക . എക്സ്പോഷര്‍ പരാമീറ്ററുകള്‍ മാറ്റുവാന്‍ പാടില്ല.ക്യാമറയെ ഒരു കുലുക്കവും സംഭവിക്കാത്ത പ്രതലത്തിലോ (ഉദാ: മേശ),ട്രൈപോഡിലോ ക്യാമറയെ വെക്കുക.ചിത്രം എടുതതിന്‍ ശേഷം ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തുറക്കുക.

ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഫയലിന് കീഴില്‍ ,സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫയലില്‍ ബ്രൌസ് ചെയ്ത് ചിത്രങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.ഉറവിട ഇമേജുകള്‍ യാന്ത്രികമായി വിന്യസിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കായി ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക .ഓക്കേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക,ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ പുതിയ ലെയറിലേക്ക്‌ തുറക്കും . അതിന് ശേഷം എല്ലാ ലെയറുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.എഡിറ്റ്‌ മെനുവിന് കീഴില്‍ ഓട്ടോ ബ്ലെന്ഡ് മോഡ്തിരഞ്ഞെടുക്കുക .സ്റ്റാക്ക്‌ ബോക്സ് ചെക്കുചെയ്യുക .സ്റ്റാക്ക്‌ ഇമേജുകള്‍ക്കും തടസ്സമില്ലാത്ത ടോണുകള്‍ക്കും നിറങ്ങള്‍ക്കുമായി ബോക്സ് ചെക്കുചെയ്യുക.

ഓപ്ഷണലായി ,സ്റ്റെപ്പ് 3 ലെ ഇമേജുകള്‍ വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ ജനറേറ്റുചെയ്യുന്ന സുതാര്യമായ ഏരിയകള്‍ നിറയ്ക്കുന്നതിന് ഉള്ളടക്ക അവെയര്‍ ഫില്‍ ട്രെന്‍സ്പ്ന്‍റ് ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .( ഇത് പ്രോസ്സ്സിംഗ് സമയം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അരിഞ്ഞിരിക്കുക . ഈ ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല ; പകരം,ഇമേജ് ചെറുതായി പിന്നീട്‌ ക്രോപ്പ്‌ ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യമെങ്കില്‍ .) ശരി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .എല്ലാ ലയറുകളും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം / ഫ്ലാറ്റന്‍ ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോഷർ-ലോക്ക് (എഇ-എല്‍)

എഇ-എല്‍ ബട്ടൺ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോഷർ ലോക്കിന്റ് ചുരുക്ക് എഴുത്ത് ആണ്.  പ്രോഗ്രാം, അപ്പർച്ചർ മുൻ‌ഗണന, ഷട്ടർ മുൻ‌ഗണന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൃശ്യ മോഡുകൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്യാമറ മോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷട്ടർ സ്പീഡ്, അപ്പർച്ചർ, ഐ‌എസ്ഒ, എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ക്യാമറയെ നിർബന്ധിക്കാൻ എഇ-എല്‍ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഏതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലും എക്‌സ്‌പോഷർ നിർണ്ണയിക്കാൻ ക്യാമറ അതിന്റെ മീറ്ററിംഗ് സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ക്യാമറ പ്രകാശം വീണ്ടും വിലയിരുത്തുന്നതിനുപകരം, ശരിയായ ഒരു മൂല്യത്തിലേക്ക് എക്‌സ്‌പോഷർ ലോക്കുചെയ്യാനാകും. ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ഓട്ടോ എക്സ്പോഷർ-ലോക്ക് എന്ന പദം കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പനോരമിക് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒരേ എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കുന്നതിന് എക്സ്പോഷർ-ലോക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഓട്ടോഫോക്കസ്-ലോക്ക് (എഎഫ്-എല്‍)

എഎഫ്-എല്‍ ബട്ടൺ ഓട്ടോഫോക്കസ് ലോക്കിന്റ് ചുരുക്ക് എഴുത്ത് ആണ്.  എക്‌സ്‌പോഷർ ലോക്കിന് സമാനമായി, ഒരു ചിത്രം എടുക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഫോക്കസ് വീണ്ടും കംപോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസ് വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ക്യാമറയെ തടയാൻ ഓട്ടോഫോക്കസ് ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫോക്കസ് സ്റ്റാക്കിംഗ്

ഫോക്കസ് സ്റ്റാക്കിംഗ് വ്യത്യസ്ത ഫോക്കൽ പോയിന്റുകളിൽ എടുത്ത നിരവധി ഫോട്ടോകളെ ലയിപ്പിച്ച് ഒരു ഫീൽഡ് ഡെപ്ത് നേടുന്നു.

ഫോക്കസ് പീക്കിംഗ്

മിറർ‌ലെസ് ക്യാമറകൾ‌, അല്ലെങ്കിൽ‌ ലൈവ് വ്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആർ ക്യാമറകൾ‌, ഫോക്കസ് പീക്കിംഗ് എന്ന സവിശേഷത ഉൾ‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചിത്രത്തിൽ‌ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് ദൃശ്യപരമായി കാണിക്കുന്നു.

മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് സമയത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഫോക്കസ് പീക്കിംഗ്. ഇത് തത്സമയം ചിത്രത്തിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റായ വർണ്ണ ഓവർലേ കാണിക്കുന്നു. മൂർച്ചയുള്ള അരികുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ എക്സ്പോഷർ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഫോക്കസ് പീക്കിംഗ് ഉയർന്ന ദൃശ്യ തീവ്രത, പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള മേഖലകൾക്കായി തിരയുന്നു. തുടർന്ന്, അത് ആ പ്രദേശങ്ങളെ തെറ്റായ വർണ്ണ പാളി ഉപയോഗിച്ച് മൂടുന്നു. മിക്ക ക്യാമറകളിലും, ഓവർലേയുടെ നിറം സജ്ജമാക്കാനും കണ്ടെത്തലിന്റെ സംവേദനക്ഷമത മാറ്റാനും കഴിയും.

ഹൈപ്പർഫോക്കൽ ദൂരം

അനന്തതയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്വീകാര്യമായ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഫോക്കസിംഗ് ദൂരമാണ് ഹൈപ്പർഫോക്കൽ ദൂരം. ലെൻസ് ഈ ദൂരത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹൈപ്പർഫോക്കൽ ദൂരം എന്നത് പകുതി മുതൽ അനന്തത വരെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വീകാര്യമായ മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും. അതായത് ലെൻസ് ക്രമീകരണത്തിനായി സാധ്യമായ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ദൂരമാണിത്.

ക്യാമറയില്‍ ഫീൽഡിന്റെ ആഴം ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് പോലെ നീളുന്നില്ല. അതിനാൽ, ക്യാമറയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ചെറുതാകുന്നു. കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ക്യാമറയില്‍ നിന്ന്‍ കൂടുതൽ ദുരത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇതാണ് ഹൈപ്പർഫോക്കലിന് പിന്നിലെ തത്വം. 

 Hyper Focal Distance

ഹൈപ്പർഫോക്കൽ ദൂരം കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്രവാക്യം സാധാരണഗതിയിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല; പകരം, ഇത് ഇതിനകം കണക്കാക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് നമ്മള്‍ക്ക് കഴിയും. സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചും ലെൻസിന്റെ ഹൈപ്പർഫോക്കൽ ദൂരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും.

ഹൈപ്പർ ഫോക്കൽ ദൂരം =                        (ഫോക്കൽ ലെങ്ത്) 2

                                                                     _________________

                                    (എഫ്-നമ്പർ) (ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമായ സർക്കിൾ) + (ഫോക്കൽ ലെങ്ത്)

1/3 – 2/3 നിയമം

ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിന്റെ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫീൽഡിന്റെ ആഴത്തിന്റെ 1/3 ഭാഗം ഫോക്കൽ പോയിന്റിന്റ് മുന്നിലും, ആഴത്തിന്റെ 2/3 ഭാഗം ഈ കേന്ദ്രബിന്ദുവിന് പിന്നിലായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, സ്വീകാര്യമായ മൂർച്ചയുള്ള ഫോക്കസിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം മുന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച വിഷയത്തിന് പിന്നിലും ആയിരിക്കും.

ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിന്റെ 1/3 – 2/3 നിയമം പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രത്തിന്റ് ഫീൽഡിന്റെ ആഴം, 1/3 വിഷയത്തിന് മുന്നിലും 2/3 വിഷയത്തിന് പിന്നിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡിന്റെ ആകെയുള്ള ആഴവും വിഷയത്തിന്റ്  മുന്നിലും പിന്നിലും ഉള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള  ഫോക്കസിന്റ് അനുപാതവും, ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, അപ്പർച്ചർ, ദൂരം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഗണ്യമായി മാറുന്നു. അതിനാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിന്റെ ഈ 1/3 -2/3 നിയമവും മിഥ്യയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് മറ്റു പലതിലും ശരിയുമാണ്.

ഫീല്‍ഡിന്റെ ആഴത്തിന്റെ 1/3 ഭാഗം ഫോക്കല്‍ പോയിന്റിന്റെ മുന്നിലും ,ആഴത്തിന്റെ 2/3 ഭാഗം ഈ കേന്ദ്രബിന്ദുവിന് പിന്നാലെയായിരിക്കും .ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ് 6D മാര്‍ക്ക്‌ lV,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 24 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/13 ,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/100sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

സർക്കിൾ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ( വൃത്തത്തിന്റെ കുഴപ്പം)

ആഴത്തിന്റെ വിശാലപ്പരപ്പ് അതായത് പ്രതലത്തിന്റ് വ്യക്തത മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന് സ്പഷ്ട്ടംമാക്കാനുള്ള സാമർത്യവും വ്യത്യസ്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിന്റെ   വലുപ്പം ഒരു പരിധിവരെ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക. ഈ വലിയ പോയിന്റ് ആയി കാണുന്ന വൃത്തത്തെ പെർമിസിബിൾ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ അഥവാ അനുവദനീയ വൃത്തത്തിന്റെ കുഴപ്പം എന്നു പറയുന്നു.

ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ വൃത്തം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ക്യാമറ ലെൻസുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അവ എങ്ങനെ വെളിച്ചം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മനസിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ, റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് സമാന്തര പ്രകാശകിരണങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വളക്കുന്നു. ലെൻസിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ച് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് സംയോജിക്കുന്നു. ആ പോയിന്റിനെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഒരൊറ്റ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് സ്വയം ഫോക്കസുള്ള ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ക്യാമറ ലെൻസുകൾക്ക് ഈ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം ലെൻസ് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ക്രോമാറ്റിക് വ്യതിയാനം പോലുള്ള അപൂർണതകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മികച്ച നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അവയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ലെൻസ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രകാശം പ്രകാശിക്കുമ്പോള്‍ അത് ഫോക്കസ് ഘടകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവിലേക്ക്‌ ശ്രെദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫോക്കല്‍ തലം ,ഫോക്കല്‍ പോയിന്‍റെ എന്നിവ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോള്‍ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നു .ലെന്‍സില്‍ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഫോക്കസ് എലമെന്റെ ഫോക്കല്‍ പോയിന്റെ നീക്കുന്നു. ഫോക്കല്‍ പോയിന്റും ഫോക്കല്‍ പ്ലെയിനും യോജിക്കുമ്പോള്‍ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമായ ഒരു പോയിന്റോ ഡോട്ട് ആയിരിക്കും. ഫോക്കല്‍ പോയിന്‍റ് ഫോക്കല്‍ പ്ലെയിനില്‍ നിന്നും ഒരു ചെറിയ അളവില്‍ നീങ്ങി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ (ഫോക്കല്‍ തലം കൂടാത്തപ്പോള്‍ ),വൃത്തം അല്‍പ്പം വലുതായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഫോക്കസിനും ഫോക്കല്‍ പോയിന്റിനും തൊട്ടുമുമ്പും ശേഷവും ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടെന്നു കണ്ണുകള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും .സാങ്കേതികമായി ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തോന്നും.

 circle of confusion

ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഉറവിടം ഇമേജിംഗ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു ലെന്‍സില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ ഒരു കോണ്‍ തികഞ്ഞ ഫോക്കസിലേക്ക് വരാത്തതിനാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്റ്റിക്കല്‍ സ്പോട്ടാണ് ആശയക്കുഴപ്പം. ഒപ്റ്റിക്കല്‍ സ്പോട്ടിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഡോട്ടുകള്‍ സമാനമായി കണ്ണുകള്‍ക്ക് കാണപ്പെടുന്നു.

ഫോക്കസിന്റെ സംയോജനത്തെ മാറ്റുന്ന ചെറിയ അപ്പര്‍ച്ചര്‍ ക്രമീകരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സര്‍ക്കിളിന്‍റെ വ്യാപ്തി വലുതാക്കുന്നു , അത് കൂടുതല്‍ ഡെപ്ത് ഓഫ്‌ ഫീല്‍ഡ് നല്‍കുന്നു .ഫോക്കസ് പോയിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സര്‍ക്കിളിനുള്ളിലാണെങ്കിലും മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സര്‍ക്കിളിനുള്ളിലാണ്.

ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ വൃത്തം ഫീൽഡിന്റെ ആഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം, ലെൻസിന്റെ ഹൈപ്പർഫോക്കൽ ദൂരം നിർണ്ണയിക്കാൻ ക്യാമറ നിർമ്മാതാക്കൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സർക്കിളിന്റെ അളവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോക്കസ് ദൂരം, വിഷയ ദൂരം, അപ്പർച്ചർ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ വൃത്തത്തിന്റെ ആശയം ബോക്കെയില്‍ അമിതമായ  സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

പരീക്ഷണം

ഒരു വേഗതയേറിയ ലെന്‍സ്‌ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ എഫ് നമ്പര്‍ ആയ എപ്പ് / 1.4,2,2.8 എന്നിങ്ങനെയുള്ള അപ്പര്‍ച്ചറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമാണ് . ഫാസ്റ്റ് പ്രൈം ലെന്‍സുകള്‍ വളരെ നല്ലതാണ് . ഒരു വിഷയത്തിന്‍റെ എക്സ്പോഷര്‍ അതായത് അപ്പര്‍ച്ചറിന് അനുസരിച്ച് ഷട്ടര്‍ സ്പീഡും , ഐഎസ്ഒയും മറ്റ് പരാമീറ്ററുകളും തീരുമാനിക്കുക .

എടുക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്‍റെ പുറകിലായി ഏകദേശം 5 മുതല്‍ 6 അടി വരെ ദൂരത്തില് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് തൂക്കി ഇടുക.വിഷയം ഫോക്കസ് കിട്ടത്തക്കവിധത്തില്‍ ക്യാമറയെ വെയ്ക്കുക .

കറുത്ത പേപ്പര്‍ പല ആകൃതികളില്‍ മുറിച്ച് മുകളില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെപ്പോലെ പ്രൈം ലെന്‍സില്‍ വെച്ച് ബോക്കെയ്ക്ക് പല ആകൃതികള്‍ കൊടുക്കാം.

 ബോക്കെ ഫോട്ടോഗ്രഫി

ജാപ്പനീസ് പദമായ’ ബോക്ക്’ ല്‍ നിന്നാണ് ബോക്കെ വരുന്നത് , അതിനര്‍ത്ഥം “ മങ്ങല്‍” അല്ലെങ്കില്‍ “മൂടല്‍മഞ്ഞ്” അല്ലെങ്കില്‍ ബോക്ക്-അജി, “ മങ്ങല്‍ ഗുണമേന്മ”.

ഒരു വിഷയം ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ,ഫാസ്റ്റ് ലെന്‍സ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ,വിശാലമായ അപ്പര്‍ച്ചറില്‍ ,എഫ് / 2.8 ല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വിശാലമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌ ഔട്ട്‌-ഓഫ്‌-ഫോക്കസില്‍ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലെ ഔട്ട്‌-ഓഫ്‌ ഫോക്കസിന്റെ അഥവാ മങ്ങലിന്റെ മനോഹരമായ അല്ലെങ്കില്‍ സൌന്ദര്യാത്മക ഗുണമാണ് ബോക്കെ.

ബോക്കെ ഫോട്ടോഗ്രഫി . ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : നിക്കോണ്‍z6 ,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 50mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/1.8,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/40sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

ബോക്കെ ഫോട്ടോഗ്രഫി.ഫോട്ടോഗ്രഫി-എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒ.സ്80D ,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 50 mm,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/2.5,ഷട്ടറിന്റെ വേഗത: 1/60sec.,ഐ.എസ്.ഒ:100

CREATIVE HUT INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

We offer One year Professional Diploma In Photography and Cinematography. And also provide specialized courses in Wildlife Photography, Travel Photography, Food and Product Photography, Photojournalism, Fashion Photography, Photo Editing and Video Editing. Admission Open !

  What is 2 x 7 ?

  Open chat
  HI, How can I help You?
  Admission In-charge
  Hello, How can I help you?