മീറ്ററിംഗ് | Metering

-

ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ് പ്രകാശം. കൃത്യമായ എക്‌സ്‌പോഷർ നേടുന്നതിന്, ക്യാമറയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളായ അപ്പർച്ചർ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ശരിയായ അളവിലുള്ള പ്രകാശം ക്യാമറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

വിഷയത്തിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് മികച്ച അപ്പർച്ചർ, ഷട്ടർ സ്പീഡ്, ഐ‌എസ്ഒ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിഷയത്തിലെ പ്രകാശം അളക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ മീറ്ററിംഗ് എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഒരു പ്രകാശ ഉറവിടത്തില്‍ വിഷയത്തില്‍ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ രണ്ടു രീതിയില്‍ അളക്കാന്‍ കഴിയും. ഇങ്ങനെ  പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ അളക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. 

സംഭവ വെളിച്ചം (Incident Light)

നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരു വിഷയത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് സംഭവ വെളിച്ചം. . സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ നിന്ന്‍ ഉള്ള വെളിച്ചം ഒരു വിഷയത്തില്‍ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിഷയത്തില്‍ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ തീവ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിനും എക്‌സ്‌പോഷർ കണക്കാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണമാണ് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ.

ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി അവയെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നന്നായി തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഷട്ടർ, അപ്പർച്ചർ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ അതായത് വിഷയത്തിന്റെ എക്‌സ്‌പോഷർ മൂല്യം നല്‍കാന്‍ കഴിയും.

പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം (Reflective Light)

പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സഹായ ഉപകരണമാണ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ. വിഷയത്തെയും രംഗത്തിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളില്‍ നിന്നോ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം എന്ന്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. 

ലെന്‍സിലുടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശം ഒരു പ്രത്യേക സംവേദനക്ഷമതയുള്ള പ്രതലത്തിലെയ്ക്ക്  കടത്തി വിടുന്നു. ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്ന പ്രകാശത്തെ അന്തർനിർമ്മിത മീറ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന്‍ അപ്പർച്ചർ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്നിവ ക്യാമറയില്‍ തന്നെ ക്രമികരിച്ച് എക്‌സ്‌പോഷർ മീറ്റര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 

ഡി‌എസ്‌എൽ‌ആറും മിറർ‌ലെസ് ക്യാമറ മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ എക്‌സ്‌പോഷർ മീറ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് മീറ്ററിന് പ്രകാശത്തെ വായിക്കാന്‍, ഒരു സീനിന്റെ മൊത്തം തെളിച്ചം ശരാശരി ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഏകദേശം 18% ചാരനിറത്തിലായിരിക്കണം. 

18 ശതമാനം ഗ്രേ

ക്യാമറ മീറ്റര്‍ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും 18 ശതമാനം ചാരനിറത്തില്‍ കാണുന്നത് .ഫോട്ടോഗ്രഫി: എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒസ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV ,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 100 mm ,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/2.8, ഷട്ടറിന്റെ വേഗത : 1/50sec.,ഐ.എസ്.ഒ : 100

ക്യാമറയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചിത്രം എത്ര ഇരുണ്ടതോ പ്രകാശമോ ആണെന്നതിന്റെ ദൃശ്യ സൂചന നൽകുന്ന ക്യാമറയുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനമാണ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ. ക്യാമറ ലൈറ്റ് മീറ്ററിന് നിറം കാണാൻ കഴിയില്ല; അത് ലോകത്തെ ഒരു ഗ്രേസ്കെയിലിൽ കാണുന്നു. അതായത്, എക്‌സ്‌പോഷർ അളക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു സീനിലെ നിറങ്ങളെ ചാരനിറത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. സീനിലെ വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് മീറ്ററുകൾ എക്സ്പോഷർ അളക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ എല്ലാം വസ്തുക്കളും ഒരു നിറമോ ഒരു എക്‌സ്‌പോഷർ മൂല്യമോ അല്ല. എക്‌സ്‌പോഷർ മീറ്ററിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം 18 ശതമാനം ചാരനിറത്തിലുള്ള മധ്യ ചാരനിറമാണ്. ഇത് എക്‌സ്‌പോഷർ മൂല്യത്തിന്റെ (exposure value) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരാശരി ദൃശ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നു.

ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യം ലോഗരിഥമിക് (logarithmic) ഗണിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മീറ്ററുകളും എല്ലാ എക്‌സ്‌പോഷർ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, സങ്കീർണ്ണമായ ഗണിത സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാം ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. എക്സ്പോഷർ മീറ്ററുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാം വസ്തുക്കളും 18 ശതമാനം ചാരനിറത്തിൽ കാണാനാണ് എന്ന് മനസിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.  ആ സംഖ്യ ഒരു ലോഗരിഥമിക് (logarithmic) സ്കെയിലിൽ ശ്രേണിയുടെ മധ്യത്തിലാണ്.

മീറ്ററിംഗ് മോഡ്

യാന്ത്രിക എക്‌സ്‌പോഷർ ഉപയോഗിച്ച്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രക്രിയയുടെ മറ്റ് വശങ്ങളായ ഫോക്കസ്, കോമ്പോസിഷൻ, കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് കഴിയും. 

മിക്ക ആധുനിക ക്യാമറകൾക്കും ഒരു മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട്, അത് വളരെ സമർഥവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമാണ്, അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞ ലൈറ്റിംഗ്, എക്‌സ്‌പോഷർ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡുകൾക്കായുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് മൂല്യനിർണ്ണയ മീറ്ററിംഗ്.

ഒരു ദൃശ്യത്തില്‍ പ്രകാശം തുല്യമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ മീറ്ററുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വ്യത്യസ്ത പ്രകാശ തീവ്രതയില്‍ വിത്യാസം ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ശരിയായ എക്സ്പോഷർ നിർണ്ണയിക്കാൻ എക്സ്പോഷർ  മീറ്ററുകളെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്  മീറ്ററിംഗ് മോഡ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ, എക്സ്പോഷർ ക്യാമറ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതിയെ മീറ്ററിംഗ് മോഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത മീറ്ററിംഗ് മോഡുകൾ ക്യാമറയില്‍ ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് മീറ്ററിംഗ് മോഡുകൾ ക്യാമറയില്‍ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ചില ക്യാമറകളില്‍ ഭാഗിക മീറ്ററിംഗ് മോഡ് കാണുന്നുണ്ട്. 

 • മാട്രിക്സ് മീറ്ററിംഗ് (നിക്കോൺ), ഇവാലുവേറ്റീവ് മീറ്ററിംഗ് (കാനൻ)
 • സെന്റർ വെയ്റ്റഡ് മീറ്ററിംഗ്
 • സ്പോട്ട് മീറ്ററിംഗ്

വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ മീറ്ററിംഗ് മോഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ..ഫോട്ടോഗ്രഫി: എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒസ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV ,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 400 mm ,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/5.6, ഷട്ടറിന്റെ വേഗത : 1/500sec.,ഐ.എസ്.ഒ : 800

ഇവാലുവേറ്റീവ് മീറ്ററിംഗ്

ക്യാമറ ബ്രാൻഡിനെ ആശ്രയിച്ച് മാട്രിക്സ്, മൾട്ടി, സോൺ, പാറ്റേൺ അഥവാ ഇവാലുവേറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ പല പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. മീറ്ററിംഗിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് നിറം, ദൂരം, വിഷയങ്ങൾ, ഹൈലൈറ്റുകൾ മുതലായവ. ക്യാമറ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശം എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ പ്രകാശത്തെ മീറ്ററിംഗ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നു. ഇമേജ് ഫ്രെയിമിനെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം അളക്കുന്നു.

മാട്രിക്സ് അഥവാ ഇവാലുവേറ്റീവ് മീറ്ററിംഗ് മോഡിൽ, മീറ്റർ ദൃശ്യത്തെ  സോണുകളായി  വിഭജിക്കുകയും ഷാഡോയ്ക്കും (ശോഭയുള്ളതും ഇരുണ്ടതുമായ) വിവരങ്ങൾക്കായി ഓരോ സെഗ്‌മെന്റും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ആ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ശരാശരി മൂല്യം കണക്കാക്കുകയും എക്സ്പോഷർ ആ ശരാശരിയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെന്റർ വെയ്റ്റഡ് മീറ്ററിംഗ്

 matrix

ശരിയായ എക്‌സ്‌പോഷർ നിർണ്ണയിക്കാൻ മുഴുവൻ ഫ്രെയിമും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അഭികാമ്യമല്ല. സെന്റർ വെയ്റ്റഡ് മീറ്ററിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റെയും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെയും മധ്യത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തെ വിലയിരുത്തുകയും കോണുകളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫ്രെയിമിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ശരിയായ എക്‌സ്‌പോഷർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് സെന്റർ വെയ്റ്റഡ് മീറ്ററിംഗ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നിൽ സൂര്യനുമായി ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ മോഡ് ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം ശരിയായി തുറന്നുകാട്ടും, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമിതമായി വെളുത്ത് ഇരിക്കുവെങ്കിലും.

മീറ്ററിംഗ് മോഡുകളുടെ വ്യത്യാസം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയാല്‍ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഫോട്ടോഗ്രഫി: എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒസ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV ,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 100 mm ,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/11, ഷട്ടറിന്റെ വേഗത : 1/125sec.,ഐ.എസ്.ഒ : 400

സ്പോട്ട് മീറ്റര്‍

 Center Weighted

ഉചിതമായ എക്സ്പോഷർ കണക്കാക്കാൻ സ്പോട്ട് മീറ്ററിംഗ് ഇമേജ് ഫ്രെയിമിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശം സാധാരണയായി ഫ്രെയിമിന്റെ ഏകദേശം 2-5 ശതമാനം വരും, സ്പോട്ട് മീറ്ററിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പോഷർ നിർണ്ണയിക്കാൻ ആ സ്ഥലത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാം ശരാശരി കണക്കാക്കും, പക്ഷേ സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വളരെ കൃത്യതയുള്ളതിനാൽ മുമ്പത്തെ മോഡുകളേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. 

Spot Metering
 Partial

സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് മീറ്ററിംഗ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക്‌ കഴിയണം . ഫോട്ടോഗ്രഫി: എബിന്‍ അലക്സ്‌ | ക്യാമറ : കനാന്‍ ഈ.ഒസ് 5ഡി മാര്‍ക്ക്‌ lV ,ഫോക്കല്‍ ദൂരം : 214 mm ,അപ്പര്‍ച്ചര്‍ : f/25, ഷട്ടറിന്റെ വേഗത : 1/160sec.,ഐ.എസ്.ഒ :800

Previous article
Next article

CREATIVE HUT INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

We offer One year Professional Diploma In Photography and Cinematography. And also provide specialized courses in Wildlife Photography, Travel Photography, Food and Product Photography, Photojournalism, Fashion Photography, Photo Editing and Video Editing. Admission Open !

  What is 4 x 4 ?

  Open chat
  HI, How can I help You?
  Admission In-charge
  Hello, How can I help you?