Question ? +91-85470 44220
Home Students

Testimonials

STUDENTS
Enquiry

I Agree to the Terms & Privacy policy

creativehut-ajax-loader
what students say ?
Jeffin-Jacob
Jeffin Jacob

Vennikulam, Kerala

ഇവിടെ പഠിക്കുവാന്‍ അവസരംതന്ന ദെവത്തിനോടു നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ നല്ല പഠനഅന

green-icon-first KNOW MORE green-icon-second
FREE NEWSLETTER

students testimonials

View and Listen to what their Heart Speaks.

Students express and share their stories in number of ways. Here we bring forth you the experiences that they had in Creative Hut. Going through this session, you will get to know their learning experiences, their campus life, their residential life, the experience and fun they had during different tours, trips, exhibitions and shoots, etc…

Joe-George-Ipe Joe George Ipe

Event Photography

I came to know about Creative Hut from face book. I was given all the information of course via email. I decided to enroll for the course while I am on holiday in India. The course was very helpful. I gained lot of information from the short period of the course. I will recommend the course to anyone who is learning photography. Faculty is so friendly and helpful. Location of training is so apt for photography. I am planning to use the knowledge and skills in the future, I learned during the training. I also met a group of students who are doing 6 months course. They were very friendly and they all got good potential for a good carrier in the industry. I am not surprised with the number of awards Creative Hut won during the short period. All the very best for the future endures.

Subin-Koshy Subin Koshy

Landscape Photography

Really I am coming here for study just a basic thing about cameras for my new job photography certificate is need. But after attending this course am became a big fan of photography. Very good experience I got here. The knowledge of Anu Madam about camera is excellent. It is very helpful for me. All the very best to the Institution.

Thomas-J Thomas J

Nature Photography

The course was very useful especially for a beginner like me, also has not held a camera ever as an amateur way. The classes are highly educative in a five day period, one cannot expect anything more than that has been taught.

Ranjith Ranjith

Nature Photography

The course is very helpful, useful and interesting. Abin Sir and Anu Madam is very helpful for learning and dedicated teachers. A good calm and quiet atmosphere created helpful for keep the maid concentrate on study. Madam Anu is a good teacher especially for theory classes and Abin Sir is very helpful for practical side of photography classes. Also office staff is very supportive. I hope the institute creates and helps students to become famous photographers.

John-Jerry-Khaleb John Jerry Khaleb

Food Photography

AWESOME!!! Should be the first word that comes to my mind when I think about the one month. Came here as an absolute beginner to Photography, I have learnt much and more than I expected. The course is well structured. The begin part was you start clicking from the first day itself with concepts explained. Practical things are done well before the actual theory sessions, making you interested and understanding about the logics. In short, you won’t get bored with theory since you already know through practice. Equal emphasis to theory and practical both indoor and outdoor makes your relationship with your camera strong. I couldn’t believe that I have improved so much with a month time. Special thanks both Abin Sir and Anu Madam. You gang are Awesome!!! You both know what you are doing. So thankful for you efforts to make me understand and learn a lot about photography. Highly appreciate that you take time to teach and help, doesn’t matters what time it is. Thank you.

Shiju Shiju

Nature Photography

Learn more about Photography. Most of the equipments is here or need a model to. More equipment like mannequin it will post for students without any hesitation. Food is also a problem. A part of this it is a good course to study all into photographic lovers. Thank you

Kunjumon Kunjumon

Studio Photography

ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാന്‍ ഇത്രയും അടുത്ത് കിട്ടിയതിനും എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പഠിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനും. തുടക്കത്തില്‍ എന്തോ പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് ശരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ലോകത്തായിരുന്നു. കോഴ്സ് തീരുന്ന കാര്യം ഓര്ക്കുതമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ എന്തോ ഒരു വേദന തോന്നുന്നു. എന്റെശ ജീവിതത്തില്‍ മറക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ സ്കൂള്‍ ലൈഫില്‍ പോലും ഞാന്‍ ഇത്രയും ഹാപ്പിയായിട്ടില്ല. ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഇത്രയും രൂപ മുടക്കി പഠിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് ഒരു പേടി യുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സാറിനോടും മേഡത്തിനോടും ഒത്തിരിയൊത്തിരി നന്ദിയും സ്‌നേഹവും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓര്മടയായി നിങ്ങള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്റെയ പ്രാര്ഥലനയില്‍ എന്നും നിങ്ങളെ ഓര്ക്കും . ഫോട്ടോഗ്രാഫി അറിയാത്തവര്ക്ക് ക്രിയേറ്റിവ് ഹട്ട് ഒരു വഴികാട്ടിയാവട്ടെ എന്ന്‍ പ്രാര്ഥി ക്കുയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തത്കാലം നിര്ത്തു ന്നു.

Jomon-George Jomon George

Wedding Photography

ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ:- ജോമോന്‍ എന്ന എനിക്ക് ക്രിയേറ്റിവ് ഹട്ട് എന്ന കലാലയത്തില്‍ ഒരു മാസത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാര്ന്ന രീതിയില്‍ പഠിപ്പിച്ചുതന്ന എബിന്‍ സാറിനും അനു മേഡത്തിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു ക്യാമറ കൈയില്‍ കിട്ടിയാല്‍ അതിലൂടെ എങ്ങിനെ മനോഹരമായ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നുകഴിഞ്ഞു. അതിലൂടെ ഞാന്‍ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. തിരക്കില്‍നിന്നും മാറി നില്ക്കു ന്ന ഈ കലാലയം എന്തുകൊണ്ടും ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ നാളേക്കൊരു തലമുറയെ വാര്ത്തെ ടുക്കുന്ന ഈ കലാലയം സമൂഹത്തില്‍ നല്ലൊരു മാതൃകയായിത്തീരട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാന്‍ പ്രാര്ഥി‍ക്കുന്നു.

Rajiv Rajiv

Nature Photography

Basically I come and am engaged in interior designing field. In my work I had to depend on photographer to take my work. It was time consuming and far low in expectation. So I decided to take a course in the same. Next step was to find a good guide to do so which was the most hard part. While surfing, accidently I came across a website of Creative Hut and dropped a casual inquiry. I got an instant response from the institute and I was requested to make a visit to the institute. Finally after a couple of days I was asked to make a meeting with the institutional head Mr. Abin Alex. He asked for my requirement and advised to go for a basic course. First due to my work schedule and later on to go for an upgraded course of requirement. I accepted his advice and joined to the level first stage course. I was fortunate to get a reasonable understanding teacher and a good serious partner as my classmate. I would like to thank the institute, my teacher Anu Abin Alex and my classmate Mr. Anish for all good and wonderful time. Rest is history.

Anish Anish

Nature Photography

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസിക്‌ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആളിന് വളരെ വേഗത്തില്‍ മനസിലാകുന്ന രീതിയില്‍ ആണ് ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നത്. പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ അപ്പോള്ത്ത്ന്നെ തരുന്നത്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തില്‍ മനസിലാകുന്നു . വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറയുമായി അടുക്കാന്‍ പറ്റുന്നു. എന്തായാലും ഗുരുകുലം മോശമല്ല . ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫെര്‍ ആക്കിമാറ്റിയതിനു നന്ദി.

Varsha-B-V Varsha B V

Album designing

The 5days i.e. is first week of my course was interested in taking photos. The session of first week was very useful to improve my knowledge about taking good photos. In second week, I came to know about what Photoshop is? And I learned a lot. There were lots of assignments to improve my knowledge. In third week, I started to design album. I came to know some tricks & also how to make an album attractive .In fourth week, I came to know about how to Place the correct picture in an album and also where to place it? During this 1 month, there were Lots & lots of problems and in those problems, Madam and Sir helped me a lot very patiently. Thank you so much dear faculties for giving me confidence that I can also design album effectively. Thanks a lot

John-Punnen John Punnen

Advertising Photography

As a beginner when I joined for the basic course I had an idea of how to take photograph in manual mode, but it was not complete. After I started the course I understood the mistakes I do it every time I attempted for capturing photograph with my camera. I had so many wrong ideas about different terms that are used in day to day photography sessions. They all got cleared and put in the right sense. In fact I was able to know the vast opportunity that can be exploited from the field of photography for any bodies income benefit as well as for the society. When I joined photography it was for my hobby. But now I want to take it as a serious mode of business. Regarding the teaching modes in Creative Hut I really appreciate Mr. Abin Alex and Mrs. Anu Abin Alex for the real kind of Gurukulam curriculum to be implemented on us. It was a real experience to do theory and practical all on one day so that the situational implementation was clear for me. More over the assignments was so important that I could see the difference in situation basis. In short I believe this mode of curriculum to be seriously being implemented in our Indian educational levels. I feel proud to be a student of Creative Hut and wishing all the best for my academy in the coming future.

Jayakrishna-Varma Jayakrishna Varma

Wedding Photography

Before coming to this institute I have zero knowledge about photography. Now I am capable to do my own professional photography works. So I am very lucky student in creative hut. Thanks to Abin Sir and Anu madam. In my life. I will always support creative hut.

Sreekumar-Krishna-Vilas Sreekumar Krishna Vilas

Landscape Photography

After handling a DSLR for close to 2 years and after going through plenty of materials on photography from internet, this was the ideal opportunity for me to correct whatever I had managed so far and learnt whole lot of new things in photography. Holder of a DSLR camera for the last two years, I have been on the lookout for a place where I can learn the basic technical aspects in the art of photography. I didn't want to get enrolled for a lengthy course mainly because of the career in the Gulf and also because I wanted to evaluate myself before getting seriously involved in enhancing my photographic knowledge. Creative Hut Institute of Photography turned out to be the perfect answer for my situation. And just after spending 5 days at the Institute that functions in Gurukulam style where you are offered food and hostel facility, I am coming out feeling extremely confident of returning to this place one day to polish my photographic experience further. Set in the picturesque village of Mattakkara in Kottayam, Creative Hut is the ideal place to test your photographic skills as you pick lessons from Ms. Anu Abin, the Principal and Mr. Abin Alex,the Senior Faculty. Students from across the length and breadth of India underline the versatility of the expertise on offer at Creative Hut. During my short stint, I met up with students from Rajastan, Madhyapradesh, Punjab, Bengal, Maharashtra and Tamilnadu. If you are excited about the world of photography, do not miss the opportunity to be at Creative Hut.

Vishnu-Nair Vishnu Nair

Nature Photography

I had being here for the basic photography course. During my 5 days stay here I had a good time learning basics of photography. I liked the classes a lot.

Vinod Vinod

Wedding Photography

ഞാന്‍ ഒരു ആല്ബം് ഡിസൈനര്‍ ആണ്. ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടില്‍ വരുമ്പോള്‍ DSLR ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം തോന്നി. കാരണം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിള്‍ ആയിരുന്നു തിയറി ക്ലാസും പ്രാക്ടിക്കല്‍ ക്ലാസും. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു മാസത്തെ ക്ലാസ്സ്‌ പൂര്ത്തി യാക്കികഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും അതിലേറെ ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസം നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താല്‍ എനിക്ക് തീര്ച്ചഴയായും നല്ലൊരു ഫോട്ടൊഗ്രാഫെര്‍ അകാനാകും. ക്രീയേറ്റീസവ് ഹട്ടിനും എബിന്‍ സാറിനും അനു മേഡത്തിനും എന്റെഅ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടിന് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേര്ന്ന് ‍ പ്രാര്ത്ഥി്ക്കുന്നു.

Deepak-Sharma Deepak Sharma

Wedding Photography

Creative gurukulam of photography is good institute. Good faculty, best teaching, good experience for me in creative hut institute...its second home for me..Thanks to creative hut, Alex sir, Anu m’am & all my batch student & senior students...

Vijaya-Gopal Vijaya Gopal

Nature Photography

In my view, creative hut is very much good in teaching and infrastructure of this institute is very good. Before I come to this institute, I thought camera is only for just clicking the photo and edit it. After coming to this institute, I understood camera is not clicking an image, it is art/ painting. Only we need to have is creative imagination, we can do the excellence. Creative hut taught it to me. Thank you and good luck to the institute

Jithun Jithun

Candid Photography

Now Creative Hut is one of the parts of my life like photography. I thought photography is small and is just taking pictures but now creative hut opened my mind and eyes, it is a big thing. I am satisfied with this course and management. Teachers are good and very experts in this field. No words to explain. I can only say, ‘creative hut is a good institute and am very happy to be part of this’.

Mikhil-Thomas-Philip Mikhil Thomas Philip

Nature Photography

I really had a good time. I got good coaching and understanding in photography. It was a very helpful course and indeed an opportunity to meet other photography lovers. Thank you so much.

Priyesh-Balakrishnan Priyesh Balakrishnan

Product in Photography

After the early hiccups experienced due to adjusting to the new living arrangements and food; the beauty of the surroundings and the innovativeness of the gurukul approach took me over completely. The balance of the scheduled day and the flexibility of working wherever you want, complete access to materials and to the valuable guidance of my gurus Mr. Abin Alex and Anu madam create a perfect environment. Anu madam’s patience of care and Abin sir’s constant challenging of my ability have ingrained in me rebels for which I am forever indebted to them. I live definitely a better photographer and person. I thank you all for nurturing my dream and honing my passion with the technical expertise I needed.

Dawa-Dakpa Dawa Dakpa

Wedding Photography

The basic photography course was very informative and valuable especially for moving photographer like me. Mrs. Anu Abin’s theory teaching is qualitative and authentic. I could grasp every point in her teaching. Among various topics the most valuable found was the fundamental mechanism of camera and its parts. Different studying modes are not new to me but I became clearer after this training. Environment of institute is perfect and conducive for photography. Hostel is okay and foods are spicy but I could adapt to it. All in all everything is fine. I got what I want and I am satisfied. Wishing success in expressing and exploring creativity.

Fahad-Kassim Fahad Kassim

Wedding Photography

I am satisfied. One month course was very useful to me. I thought photography was a small subject but when I reached here I could understand that it is a big subject. I could sync with the atmosphere of the institute. I would be cherishing the moments which I shared with the faculty and students of the institute. Thank to Abin sir & Anu Madam.

Biju-Joseph Biju Joseph

Nature Photography

I came here for just two days course for the understanding of DSLR camera and photography. i had an Interesting and helpful 2 days session. I enjoyed in this institute. Thanks

Vishnu-Babu Vishnu Babu

Product Photography

ഫോട്ടോഗ്രഫിയെ ഞാന്‍ വളെരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നു.ഈ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഗുരുകുലത്തില്‍ പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ എനിക്ക് വള്ളരെ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ട്.ഫോട്ടോഗ്രഫി തിയറി ക്ലാസ്സും പ്രാക്ടിക്കല്‍ ക്ലാസ്സും സാറും മേഡവും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ എനിക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി.

Sumeesh Sumeesh

Fashion Photography

എനിക്ക് ഈ 6 മാസത്തെ ഫോട്ടോഗ്രഫി കോഴ്സ് വള്ളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു.ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലക്കുവാന്‍ സാധിച്ചത്‌ .ക്ലാസ്സുകള്‍ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രഫി ടൂര്‍ നന്നായി അസ്വദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.ഇവിടെ വന്നപ്പോള്‍ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി,പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രാക്ടിക്കല്‍ വര്ക്കി്നു വേണ്ടി സാറ് ഞാങ്ങളെ പുറത്തു കൊട്ടുപോകുന്നത് ഞാങ്ങള്ക്ക്് വള്ളരെ അധികം പ്രയോജനകരമായി

Anoop-Antony Anoop Antony

Wedding Photography

ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്തില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട് .6 മാസത്തിലെ ക്ലാസില്‍ കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചു ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ശരിക്കും മനസിലായി

Akhil Akhil

Wedding Photography

എനിക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ വള്ളരെ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ട്. 6 മാസത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രഫി ക്ലാസ്സ്‌ കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചു.ഫോട്ടോഗ്രഫി ടൂര്‍ നന്നായി അസ്വദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.ക്യാമറ സെറ്റിംഗും ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സാറും മേഡവും മനസിലക്കിതന്നു .പിന്നെ എനിക്ക് പറയുവാന്‍ ഉള്ളത് ഫുഡ്‌ കുറച്ചുകുടി നന്നാക്കണം എന്നാണ്

Mohammed-Afsal Mohammed Afsal

Food Photography

ക്രിയേടീവ് ഹട്ടില്‍ വന്നതിനുശേഷം എനിക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആര്ക്കും എവിടെയും ലഭിക്കാത്ത സാറിനെയും മേഡത്തിനെയും എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ആര്ക്കും എന്തു സംശയവും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ച് മനസിലാക്കാം. നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിച്ചുതരും. ഇവിടെ വന്നപ്പോള്‍ മൂന്ന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണെന്ന്‍ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. എനിക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ ലഭിച്ചു. അതിലുപരി എന്റെന സ്വഭാവത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെച നാളുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും സ്വപ്നം പോലും കാണാന്‍ കഴിയാത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗെയിം ജനങ്ങളില് എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചു. എത്രയും നല്ല സാറിനെയും മേഡത്തിനെയും കിട്ടിയതിനു ദൈവത്തിനോട്‌ നന്ദി പറയുന്നു. സാറിനോടും മേഡത്തിനോടും എന്റെയ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. അതുപോലെതന്നെ മാതാവിന്റെ യും പിതാവി ന്റെനയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു

Ashish-Jain Ashish Jain

Wildlife photography

From the first day I came here, I am learning photography’s various aspects. I had learnt here so many things about camera and about how to capture the photos. I lived here with all my friends, faculties and this is just as my family. Abin Sir encouraged me all time because I am little lazy and I had never faced to language problems. I had learned photography from good experience sir, and I also learned how the lens work and how camera works. When I can going from here I will miss all of them as my second family.

Manikandan Manikandan

Product Photography

A good Institute with the clear and nature surrounding. It has the good syllabus and coaching than other Institute, the good environment and less free structure makes me to love this Institute. I had the wonderful and fabulous days on this 6 months. Thanks for giving me the opportunity.

Rashid-Acharath Rashid Acharath

Wedding Photography

ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്നത് ജൂലൈ 7ന് ആണ്. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബോറടി ആയിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. മിസ്സ്‌ തിയറി ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് പാര്ട്ട് ‌ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു. സാറും മിസ്സും ഭയങ്കര ഫ്രെണ്ട്ല്ലി ആണ്. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും എന്തു സംശയവും ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങള്ക്ക് അസ്സൈഗ്ന്മെന്സ്വ തന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹിസ്റ്ററി വീലും ഹിസ്റ്ററി ഗെയിം ഉം ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളും സാറും ഒരുപാടു കഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനായി ഒരു പാര്ക്കും ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി. അതൊക്കെ വളരെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു.പിന്നെ ഒരുപാട് എന്ജോയ്മെന്ട്സ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുകുല സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ. കോഴ്സ് അവസാനിക്കാറായി. ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങള്‍. ആ കാലം കഴിയന്‍ പോകുന്നതിന്റെു സങ്കടം ഉണ്ട് ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്ക്ക്ാ.

Arka-Banerjee Arka Banerjee

Wild life photography

I have travelled a long distance to learn photography. I came from Bengal to Kerala, to Creative Hut Institute of photography and I worth it. From the first day, I am feeling the Gurukulam atmosphere in my surroundings. Systematic rules and regulations helped me to develop my personal characteristics. All Credits goes to my respected faculties Abin Alex & Anu Abin Alex ma’m. Honestly, Not all days were passed smoothly. We’ve done many mistakes and some misuderstandings were also there. But every time sir had forgiven us. The theory classes were also very good. Guru Abin sir is always there whenever we need some help. His useful tips and teaching helped in to handle the camera smoothly. Anu madam’s inspirational tips gave us more encouragement. I am thankful that I learned the photography from such some great persons. All my friends are my family here. After going from here using Guru’s techniques I’ll capture my photos.

Ajindas Ajindas

Wedding Photography

ഒരുപാട് നാളത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ട് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം, വിവിധ തരം റെക്കോര്ഡുറകള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്റര്നെംറ്റിലൂടെ മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. നല്ല സ്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്സ്ടിട്ടൂറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ പഠിച്ചതുമൂലം ഏഷ്യന്‍ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോര്ഡ്ൂ കിട്ടുകയുണ്ടായി. അതിന് എബിന്‍ സാറിനോടും അനു മേഡത്തിനോടും ഞാന്‍ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ആറുമാസത്തെ പഠനകാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുന്പ്ധ ജോലി തരപ്പെടുത്തി തന്നതിനും സാറിനോടും മേഡത്തിനോടും വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Abdul-Shameel Abdul Shameel

Diploma In Photography

ആദ്യമായി ഞാന്‍ ദൈവത്തിനോട്‌ നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സാറിനെയും മമിനെയും അതുപോലെ സാറിന്റെന വീട്ടുകാരെയും കുറിച്ചാണ്. സാറിന്റെെയും മാമിന്റെനയും ക്ലാസ്സ്‌ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലവണ്ണം മനസിലാവാറുണ്ട്. സാര്‍ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. സാറിന്റെസ ചില സ്വഭാവങ്ങള്‍ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ആദ്യമായി പുറത്തുനിന്നു പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റല്‍ നല്ലതാണ്, ഭക്ഷണം അത്രയ്ക്ക് പോര. എന്തായാലും സാറിനെയും മാമിനെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാന്‍ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഹൃദയത്തില്നിണന്ന്‌ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രം വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു തീര്ക്കുരന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്.

Jaijith Jaijith

Photojournalisam

എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഞാന്‍ വരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫി യോടുള്ള എന്റെസ അമിതമായ സ്നേഹമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നാണ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അനന്തമായ വിവരങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം മുതല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിതന്നു. കൂടാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെതന്നെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയും എനിക്കിവിടെ പഠിച്ചതുമൂലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വളരെയേറെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും സ്ഥാപനത്തിന്റെക മുന്പിഇലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയും സ്ഥാപനത്തെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്ഷണം ചിലദിവസങ്ങളില്‍ നല്ലതും ചിലപ്പോള്‍ വളരെ മോശവുമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിഷയത്തില്‍ സമസ്ത ഗ്രാഹ്യവും നേടിയെടുക്കാന്‍ ഈ സ്ഥാപനം എന്നെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചു. എല്ലാത്തിനും ഒരിക്കല്ക്കൂ ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിര്ത്തു ന്നു.

Nithin-Oommen Nithin Oommen

Wildlife photography

From my younger ages onwards my entire dream to be a professional wild photographer, so I searched different institutes, thus I found Creative Hut, when I joined here I felt so boring and all, even planned to quit from the course, any wayI tried my maximum to perform well and because of God's grace and because of my faculties I achieved almost all my dreams I have no idea about Indian book or records, Asian Book of records and all, because of my Sir and my Madam I got everything in my life, I studied in many institutes and colleges but the life in creative Hut was entirely different from others, I got the maximum result from this institute and behalf of this time I thank my Heavenly Father, then my sir and madam, they were like my own parents, they gave me maximum care, love and all positive energies. Any way it was really golden times for me.

Muhammad-Basil Muhammad Basil

Fashion Photography

ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ട് എന്റെക ജീവിതത്തില്‍ മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരനുഭവമായിരുന്നു. എന്റെ് കൂട്ടുകാര്‍, അവരുടെ തമാശകള്‍ , പ്രശ്നങ്ങള്‍ എല്ലാം രസകരമായിരുന്നു. പിന്നെ സാറിന്റെട സ്വഭാവം വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായിരുന്നു. ചില സമയങ്ങളില്‍ ദേഷ്യവും അല്ലാത്തപ്പോള്‍ ഞങ്ങളില്‍ ഒരാളെപ്പോലെയും ആയിരുന്നു.അനു മേഡം എപ്പോഴും സപ്പോര്ട്മായ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ സാറിന്റെ ഫാമിലി,അഛന്‍, അമ്മ, ആരു, അലീന ഇവരെ ഒന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ കഴിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ 6 മാസം 6 വര്ഷംക പോലെ ഞങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചു. അതുപോലെ പഠനത്തിന്റെ് കാര്യത്തില്‍ സാര്‍ വളരെ സ്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സാറിന്റെആ കടമ സാര്‍ നിറവേറ്റിയിരുന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മനസിലായാല്‍ മാത്രമേ അടുത്ത പാര്ട്ട്ന‌ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ഹോസ്റ്റല്‍ സ്വന്തം വീടുപോലെ ആയിരുന്നു. ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കൂട്ടുകാരും.

Jithu Jithu

Wedding Photography

My dream will get success because I am in Creative Hut Institute photography. It is the best Institute of photography. Because nature surrounding and friendly classes, good environment and less fee structure.

Jose-Jacob Jose Jacob

Nature Photography

The 5 days course was very useful. I did not know anything detailed about photography which I could learn in this course. Also I got practical experience about the photography. I will suggest my friends who are interested in photography to attend this course. Thank you.

Sreejith Sreejith

Landscape Photography

I just came here for an inquiry to boost some photographic experience. But after coming here, seeing the atmosphere and the campus, I decided to join here. I never feel this place like a school or an institution. It’s just feeling like a home with one brother and sister to teach us. I am extremely happy with this course, school and the tutors. Thanks

Krishnakumar Krishnakumar

Architecture Photography

Completed five days basic photography course and I had a very good experience. Institute has a friendly atmosphere, culture and eco-friendly campus.

Laiju Laiju

Landscape Photography

The hands on practical training sessions is very good. The training was very effective for me. I know a little about camera and accessories. I enjoyed the class and campus.

Deepu-Thomas Deepu Thomas

Landscape Photography

When I joined I thought it is little to study about photography but after a few days I came to know it is a big subject. Here classes are like gurukulam. Excellent classes, lots of projects, I enjoyed a lot.

Sarath-Chandran Sarath Chandran

Nature Photography

I am extremely happy to understand the basics of photography. No words to express my joy in learning in this institute. Special thanks to Sir and Madam for this wonderful learning experience

Davis-Kuncheria-Biju Davis Kuncheria Biju

Architecture Photography

Although I have been here just for 2 days, I have already felt that I am making a difference in this field. Thank to Sir and Madam. I would like to come back and improve my skills whenever I get the time. As time is the only thing that I lack. Thank you Sir & Madam.

Thiyagu Thiyagu

Wedding Photography

I want to be connected as a family member to creative hut. I wanted to learn the diploma course here but of my work and my family, I can’t stay here for long time and learn. Anyhow always I wish creative hut institute good and best.

Anoop-Nair Anoop Nair

Landscape Photography

‘Creative Hut’ a great institute of photography enthusiant. The place and its courses get even better with its passionate team of instructors Abin sir and Anu madam. Both bring their technical experience and rich experience to teach photography in simple language. To the point of interactive instruction makes learning photography a fun experience at Creative Hut.

Majo-Oommen Majo Oommen

Landscape Photography

First of all, I didn’t have a clue where to study photography. After searching through many websites, surprisingly I found Creative hut in Kottayam, which is the only institute I found in Kottayam. I didn’t know anything about photography, when I join in Creative Hut. But now I am really thankful to God for giving me this opportunity to acquire a wide range of skills in photography. The teaching of Abin Sir and Madam is so outstanding and was helpful. Learned a lot of experience in this campus and I am proud to be a part of Creative Hut and maintain a good relationship with Sir & students.

Barsleeby-Alex-Daniel Barsleeby Alex Daniel

Nature Photography

Thanking Creative Hut for the wonderful classes and practicals. Now I am so much aware about the facts relted to the basics in photography. Thanks a lot for this lovely experience.

Sony-Jose Sony Jose

Nature Photography

The course that I had completed here is the course for Basic photography. It was useful to know the basics of photography, the understanding and operations of camera

Melbin-John Melbin John

Nature Photography

Well, first of all thank you so much for this great opportunity to learn photography. It really helped me to polish my skills. Now I am so confident and the way you both taught us was excellent. Again thank you a lots. Great wishes and God bless you.

Krishnanand Krishnanand

Nature Photography

I joined here for a short duration course in photography because of my busy work schedule. But, I could get what I really wanted from the course and had an Excellent experience.

Thomas-John Thomas John

Nature Photography

Learned a lot about a DSLR camera, its working and was able to handle it more effectively. The course was very informative. I had a good experience over here.

Ansy-Elza-John-Thomas Ansy Elza John Thomas

Nature Photography

I would say that the courses here are very informative. Although I was here for the course only for few days, I had a very good time at Creative Hut.

Dilshad Dilshad

Fashion Photography

It was very Good. We had practicals, tour and the time I had spend here was excellent.

Muhammed-Jasim Muhammed Jasim

Architecture Photography

This workshop was useful to me because I just used Camera only in automatic mode. Now I can use in manual mode. That is a good improvement

Shafik Shafik

Nature Photography

The class was very useful for me. Because I had been using DSLR Camera for more than 1 Year and this course has made my view different.

Merin-Anna-Antony Merin Anna Antony

Nature Photography

I enjoyed the course a lot and was able to cultivate an interest in photography… Thank you so much Abin sir and Anu miss…

Kevin-George-Antony Kevin George Antony

Nature Photography

Amazing course. Learned so much in a short period of time.

Krishnanunni Krishnanunni

Wedding Photography

For all those who wish to take Photography as their career, this institute will be a good platform and experience. An atmosphere that gives one to learn everything related to photography, with full enjoyment. Thanks to the faculty especially Abin Sir, who is ever ready to help and guide us in photography.

Krishnanunni Krishnanunni

Wedding Photography

എന്റെക പഠനകാലത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ 6 മാസക്കാലമാണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ പഠിച്ചത്. നാട്ടിലെ സ്റ്റുഡിയോയിലുംമറ്റും ജോലി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്ന്‍ ആദ്യ ആഴ്ചയില്ത്ത ന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെവ ധാരണകള്‍ മുഴുവന്‍ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കി. ഞാന്‍ കരുതിയിരുന്നതിലും വളരെയധികം കാര്യങ്ങള്‍ കൂടിചേര്ന്നാതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന്‍ എനിക്ക് മനസിലായി. അത് വളരെയധികം എനിക്ക് ഉള്കൊ ള്ളാന്‍ കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുതന്നെ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ട്. ഇവിടെ 6 മാസം പഠിക്കാനായത് എന്റെ് ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഇവിടുത്തെ പഠന അന്തരീക്ഷവും താമസവും എല്ലാം എനിക്ക് പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ വിദ്യര്ത്ഥിളകളുടെ ഏത് സംശയങ്ങളും പറഞ്ഞു മനസിലാക്കിതരുന്ന എബിന്‍ സാറും അനു മേഡവും അവര്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലിയില്‍ വിജയിച്ചു. ശരിക്കും ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷംപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പഠിച്ച കാലമത്രയും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഈ സ്ഥാപനം വലിയ വിജയങ്ങള്‍ കൈവരിക്കട്ടെ എന്നും അതിന്റെ പേരില്‍ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാനാകട്ടെ എന്നും ഞാന്‍ പ്രാര്ത്ഥിെക്കുന്നു.

Bhasker-Wadhwa Bhasker Wadhwa

Wildlife photography

Creative hut is the best Photography institute in India in my sight. I came here to achieve my dream and i think i am very close to it. I got my aim clear b’coz of creative hut. I learned many things here and I love that place.

Isaac-Vavachan Isaac Vavachan

Photojournalisam

The 6 months in which I was transferred into the world of photography was really good. It was really informative and shaped me into a good photographer. When I first came to Creative Hut, I thought of a really different type of educational system rather than what I really experienced it was amazing to learn in the gurukulam system. The gurukulam system allowed total freedom of mind for our own opinions, ideas, innovations, etc. It really helped me to express my way of thought and ideas openly to the society. In creative hut more than theory classes, practical were more. So it turned me into a professional due to the practice I got here. We lived here like a family and Creative hut was like a second home for me and it will be always. The homely care which I got here I can’t forget and will again bring me here. I could never forget my Guru Abin Sir who carved me into a photographer and this institute.

Amithkumar Amithkumar

Photojournalisam

എഴുത്തിനോടുള്ള എന്റെത തീരാത്ത അഭിനിവേശത്തിനിടയില്‍ എപ്പോഴോ അതോ അതിനോടോപ്പമോ എന്നിലേക്കെത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന ചിന്തയെ, അത് പഠിക്കണം കൂടുതല്‍ അടുത്തറിയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍‍ ഇവിടെ. എന്നും വിദ്ധ്യാര്ത്ഥിക ആയിരിക്കണം എന്ന ചിന്ത പുതിയവയെ കണ്ടെത്തുവാനും പഠിക്കാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠനത്തിനായി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട്കളുടെ വെബ്‌ സൈറ്റുകളില്‍ രാത്രിയും പകലും കയറിയിറങ്ങി തപ്പുന്നതിനിടയില്‍ ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ട് എന്ന പേര്‌ എപ്പോഴോ വന്നെത്തുകയായിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ ദിവസവും വന്നുപോകാവുന്ന അകലത്തില്‍ , അതിലുമപ്പുറം സാമ്പത്തികം കണക്കിലെടുത്താല്‍ കൈയില്ഒഅതുങ്ങുന്നവിധം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ടില്‍ വന്നെത്തി 6 മാസം...... ഇന്നലെ വന്ന്‍ ഇന്നുപടിയിറങ്ങുംപോലെ തോന്നുന്നു. ഇവിടെആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി എന്ന് തോന്നിച്ചിരുന്നു. കവിസനും ഭാസ്കറും ഗസലും ഐസക്കും കിച്ചുവും സാറും മേഡവും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക്ഞാനും. അനുഭവിച്ചറിയുന്നവയെ മാത്രമാണ് അനുഭവം എന്ന് പറയാന്കലഴിയുന്നത് . അതിനാല്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടിക തന്നെയാണുള്ളത്. എഴുതിത്തീര്ക്കാഭന്‍ ഈ താളുകള്‍ മതിയാവില്ല എന്നത് എന്റെയ എഴുത്തിനെ ചുരുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയില്‍ എന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെക ഭാഷയില്‍ നന്ദി പറയുന്നു. എന്നില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ക്് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ പിന്തുടര്ന്ന്ു‍ ഇവിടെ എത്തുന്നവര്ക്ക് നല്കാകന്‍ ഒന്ന് രണ്ടു വാചകങ്ങള്‍ താഴെ കുറിക്കുന്നു. No matter how great the talent or efforts , Some things just take time you can’t produce a baby in one month by making nine women pregnant. By Warren Buffel ഈ വാചകങ്ങളില്‍ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പക്ഷെ ഈ വാചകങ്ങളിലെ അനുഭവസത്തയെ ബഹുമാനിക്കണം.

Kavisan Kavisan

Wedding Photography

Nice experiences and good friendly gurukulam. I love this school. I got a lot of good friends and i even participated for few competitions and won some of them. Totally it was a 6 month period of good studies.

Satheesh-Kumar Satheesh Kumar

Architectural Photography

ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ട് എന്ന ഈ വിദ്യാലയം എന്റെെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവ്തന്നെയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന എന്റെി സ്വപ്നത്തിനു കൂടുതല്‍ നിറപ്പകിട്ട് നല്കിട സാക്ഷാത്കരിച്ചതിനു ഈ സ്ഥാപനത്തോടും അദ്ധ്യാപകരോടും കടപ്പാടും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫേര്സ്ക ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും പൂവണിയട്ടെ എന്ന്ആ്ശoസിച്ചു കൊള്ളുന്നു

Reksy-Varghese Reksy Varghese

Wedding Photography

You will find here the Good campus and energetic atmosphere. I had a great time here in the institute during my diploma in photography course here..

Jeffin-Jacob Jeffin Jacob

Fashion Photography

ഇവിടെ പഠിക്കുവാന്‍ അവസരംതന്ന ദെവത്തിനോടു നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ നല്ല പഠനഅന്തരീക്ഷം

Ramkumar Ramkumar

Fashion Photography

6 months before I was blank and new to photography. When I joined creative hut from that day I learned most of the tricks related to photography. What are the category and how to compose, what is photograph, all these things I learned from this place. And this is my second home for me. And I like the Kerala foods. Overall last 6 months I enjoyed a lot. Thanks to creative hut for everything

Kiran-Joseph Kiran Joseph

Wedding Photography

Before I came here I just knew how to click a photograph using a DSLR camera. After 6 months I know how to take a good photograph. I improved a lot in my photography career. I learn that how to market us in this field and how a photograph must be. I am thanking you for giving a very good experience here. I enjoyed a lot from this past 6 months.

Hari-Vasanth Hari Vasanth

Wedding Photography

We completed this course successfully with many things like happy, sad etc… I didn’t know anything about the photography. Now I have a huge idea about photography and all credits goes to Abin sir. In the field of photography you are providing full support. We get more encouragement from your side, it is helpful to me. The daily assignments really helped us a lot. When we lose the daily assignments then we lose the touch in photography. Daily assignments are helpful to our good photography career.

Govind-Vishwanath Govind Vishwanath

Product Photography

Improved a lot from the day I came here, based on infrastructure to the facilities. Happy to be the part of Creative Hut Family.

Midhun-Raj Midhun Raj

Landscape Photography

The classes were excellent, good teaching. I was being here for the basic photography course and got chance to be a part of photography trip and exhibition. All I can say is excellent.

Gokul-Murali Gokul Murali

Landscape Photography

The classes, practicals and all other were excellent. I got a good photography tour experience with other students and seniors of photography course.

Jatin-Pancholi Jatin Pancholi

Product Photography

Dear sir, I am very lucky that i have completed my course from crearive hut. i had learnt a lot. Abin sir n anu mam has treated every student as his child not only student. I enjoyed every single class with abin sir. Abin sir is a man of integrity. He is a great educationist and a philanthropist. One more thing that i would like to say that not only during the course but also after finishing the course we feel that still we are in the academy.

Know

Article

Connect

Gallery

Resources

Contact

CREATIVE HUT

Question ? +91-85890 85220

Copyright © 2014 Creative hut Institute of Photogrpahy, All Rights Reserved

Know

More

Read

Article

Connect

People

View

Gallery

Find

Resources

creative hut
Question ? +91-85470 44220

Copyright © 2014 Creative hut Institute of Photography, All Rights Reserved